Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci
Velikost textu:  A AA
Oznámení vzniku a trvání události vyšší moci

13-12-2017  

​V návaznosti na regulatorní oznámení společnosti UNIPETROL, a.s., o neplánované odstávce některých výrobních jednotek ve výrobním závodě v Litvínově – Záluží, Česká republika, zveřejněném dne 12. prosince 2017, s politováním oznamujeme, že  dne 12. prosince 2017 došlo k události – požár a výbuch na jednotce parciální oxidace (POX) - ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika, v důsledku které byla neplánovaně odstavena jednotka POX a jednotka výroby čpavku ve výrobním závodě Litvínov – Záluží, Česká republika, bylo částečně omezeno zpracování ropy v rafinériích v Litvínově – Záluží a v Kralupech nad Vltavou a částečně omezeno zpracování na etylénové jednotce v Litvínově - Záluží, Česká republika.

 
Tato událost představuje mj. mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a mimo její kontrolu tj. událost vyšší moci. Tato překážka - událost vyšší moci i nadále trvá.
 
Vznik a trvání výše uvedené překážky - události vyšší moci na straně společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. znemožňuje společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. řádně plnit své závazky vyplývající ze smluvních vztahů se svými obchodními partnery.
 
Nastalá překážka - událost vyšší moci - vylučuje odpovědnost společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a zprošťuje společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s obchodními partnery, zejména povinnosti k náhradě škody či jiné újmy, povinnosti k zaplacení smluvní pokuty nebo povinností z jiných sankčních ustanovení smluv. 

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL