Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Vysoce vodivé saze CHEZACARB AC
Velikost textu:  A AA
Vysoce vodivé saze CHEZACARB® AC
Charakteristika
 
Vysoce vodivé saze CHEZACARB® AC se vyrábí jako produkt zplyňovacího procesu těžkých ropných zbytků autotermickou nekatalytickou parciální oxidací na reaktorech SHELL. Tyto saze jsou tvarované částice ve formě granulí o velikosti (0,5 až 2,5) mm.
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).
 
Použití
 
CHEZACARB® AC je určen k úpravě:
 • elektrické vodivosti plastů, nátěrových hmot a pryží
 • elektromagnetických vlastností plastů, nátěrových hmot a pryží
 • tepelné vodivosti plastů, nátěrových hmot a pryží
 • pigmentace barev a laků, barvení plastů a pryží
 •  
  V environmentální oblasti jako sorbent v kapalné a plynné fázi (typ AC 95):
  • likvidace ropných havárií
  • záchyt plynných polutantů
  • čištění technologických zařízení a potrubí
  • likvidace polotuhých odpadů starých ekologických zátěží
  • čištění kontaminovaných vod
  CHEZACARB® AC je vyráběn v následujících typech a kvalitě:
  sazeCZ_small.png

   

  Balení, doprava, skladování

  Saze CHEZACARB® AC se dodávají v polyetylenových pytlích o hmotnosti 5 kg po 42 ks na dřevěných, tepelně ošetřených paletách, 210 kg na paletě. Jednotlivé pytle jsou fixovány smršovací či ovinovací fólií. CHEZACARB® AC je možno dodávat  také ve vacích BIG-BAG. CHEZACARB® AC se musí skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě s účinným odsáváním, z dosahu tepla a všech zdrojů vznícení.
   
  Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o skladování jsou k dispozici ve sdělení výrobce podle § 32 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).​​
  ​​Obchodní kontakty
  ​Ing. Lenka Semenyšínová  
  tel. 47 616 6781
  mobil: 736 505 386
   
  Unipetrol Deutschland GmbH
  Helga Kirchner 
  Phone: +49 (0) 6103 2058 131
  helga.kirchner@unipetrol.de

  Soubor ke stažení

  Sdělení
   [66 kB]

   
   
  ODKAZ [33 kB]
   
   
   

  Značky Skupiny UNIPETROL