Velikost textu:  A AA
Ultra 95
Všeobecná charakteristika

Bezolovnatý automobilový benzín Ultra 95 je aditivované palivo s unikátními vlastnostmi, které mají pozitivní vliv, jak na motor automobilů, tak i na životní prostředí. Základní kvalitativní parametry.Ultra 95 obsahuje novou multifunkční přísadu, vyvinutou specielně pro zesílení detergence, antikorozní ochrany a stability současně vyráběných benzinů s obsahem až 5 % etanolu.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 228

Použití
Ultra 95 je aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín a používá se pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Jejími hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi. Uživatel benzínu Ultra 95 ocení především snížení spotřeby paliva, antikorozní ochranu, obnovení dřívějšího výkonu u starších motorů a udržení té nejlepší kondice u motorů nových. V neposlední řadě zlepšené odstraňování karbonových úsad a prevence jejich vzniku.

Balení, skladování, doprava
Ultra 95 se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Základní bezpečnostní údaje
Automobilové benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

symbol - křížekXn
R 40
S 2-36/37-61

​​Obchodní kontakty​

 

František Aigerman
 
Obchodní zastoupení-Čechy
mobil: 736 502 546

 

 

Jana Šoltésová
 
Obchodní zastoupení-Morava
tel. 545 210 956
mobil: 736 506 381

 

 

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4 
fax: 225 0​01 492

 

 ​​​
​​​
​​​
 ​
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL