Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ > O nás
velikost písmen:AAA
 
 

O nás

Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylén, polypropylén).

Společnost je rozdělena na jednu výrobní jednotku a obchodní jednotky a to podle typů produktů.

VÝROBNÍ JEDNOTKA

Výrobní jednotku tvoří Závod chemických výrob, Závod Služby, Technický úsek a Odbor údržby.

 • ​Závod chemických výrob provozuje výrobní jednotky podle plánu a požadavků Jednotky Monomery a chemikálie a Jednotky Polyolefiny. Zahrnuje etylénovou jednotku, výrobu polypropylenu a polyetylenu, výrobnu vodíku, výrobu amoniaku a močoviny, výrobu sazí Chezacarb a výrobu a dodávky technických plynů pro celý areál.
 • ​Závod Služby celý areál spravuje a zajišťuje logistiku plastů, močoviny a Chezacarbu.

JEDNOTKA ENERGETICKÉ SLUŽBY

Tato jednotka zásobuje celý areál energiemi a vodami a zajišťuje čištění odpadních vod.

JEDNOTKA RAFINÉRIE

V souladu s vlastnickými právy Unipetrol plánuje a řídí přepracování ropy v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a to zejména podle potřeb navazujících výrob ve skupině Unipetrol. Zajišťuje nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině a velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky.

Hlavními aktivity:

 • Komplexní zajištění surovin pro petrochemické výroby ve skupině Unipetrol
 • Velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky
 • Nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině Unipetrol
 • Optimalizace spojení rafinérských a petrochemických výrob s důrazem na maximální využití synergií technologických celků
 • Optimalizace rafinérských výrob ve skupině Unipetrol

JEDNOTKA MONOMERY A CHEMIKÁLIE

Ta jednotka podniká v oblasti petrochemických produktů, čpavku a močoviny. Plánuje a řídí výrobu navazující na zpracování ropy a dodává polotovary pro následný segment polyolefinů. Tato obchodní jednotka je klíčovým dodavatelem etylenu, propylenu, benzenu, čpavku a dalších chemických a petrochemických surovin pro ostatní chemické firmy v České republice a střední Evropě.

Hlavní aktivity:

 • Zajištění surovin pro výrobu polyolefinů v Unipetrolu
 • Prodej petrochemických produktů, čpavku a močoviny
 • Rozvoj a strategie petrochemických a chemických výrob

JEDNOTKA POLYOLEFINY

Tato  jednotka podniká v oblasti plastických hmot – polyolefinů. Plánuje výrobu polypropylénu a vysokohustotního polyetylénu a zajišťuje prodej hotových produktů (PP, HDPE). Ve spolupráci s výzkumnou a vývojovou základnou v Polymer Institutu Brno pak Jednotka Polyolefiny zajišťuje a podílí se i na modifikaci stávajících a vývoji nových polyolefinických produktů.
Jednotka Polyolefiny je nejvýznamnějším dodavatelem polyolefinů na trhu ČR. Má ojedinělé postavení i v rámci celé Evropy, když výrobní kapacity představují v případě produktu HDPE pět procent celkové evropské výroby a u produktu PP pak dvě procenta evropské výroby. Díky tomu hraje tato obchodní jednotka významnou roli v  oblasti střední Evropy.

Hlavní aktivity:

 • ​​Zajištění prodeje produktů PP a HDPE
 • Koordinace výzkumu a vývoje v oblasti polyolefinů realizovaných v Polymer Institutu Brno
 • Poskytování technického servisu a konzultací stávajícím i potenciálním zákazníkům