Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Petrochemické produkty/  Saze Chezacarb/  Chezacarb pro ekologické využití
Velikost textu:  A AA
Chezacarb pro ekologické využití
Sorbent CHEZACARB® AC95 se vyznačuje:
 • vysokým měrným povrchem nad 1000 m2/g s vysokou kapacitou a účinnosti v odstranění PCDD/F a PCB
 • vysokou porozitou, více než 3,5 cm3/g, urychlující transport PCDD/F a PCB ze spalin na aktivní povrch, kde dochází k jejich zachycení
 • malou velikostí základních částic přibližně 20 nm schopných se okolo kontaminujících látek seskupovat (aglomerovat) a nevratně je vázat
 • malou velikostí částic umožňující vytvoření přibližně 2 mil. částic v 1 m3 spalin, čímž se vytvoří dokonale homogenizační prostředí sorbentu v celém objemu s následkem dosažení vysoké účinnosti a odstranění PCDD/F a PCB v mimořádně krátkém časovém úseku
 • povrchem se zakotveným jistým množstvím koloidní síry umožňující chemosorpční zachycení těžkých kovů
 • obsahem stopového množství katalyzátoru oxidace

Díky těmto svým vynikajícím strukturálním vlastnostem je vhodný zejména na:
 • Likvidaci ropných havárií  
 • Záchyt plynných polutantů  
 • Čištění technologických zařízení a potrubí  
 • Likvidace polotuhých odpadů starých ekologických zátěží  
 • Čištění kontaminovaných vod


 

 
 
 
Velikost primárních částic Chezacarb AC  se pohybuje kolem 23-90 nanometrů.
  

Obchodní kontakty

Ing. Lenka Blažková
tel. 476 166 781

lenka.blazkova@orlenunipetrol.cz​

Unipetrol Deutschland GmbH
Helga Kirchner
Phone: +49 (0) 6103 2058 131

helga.kirchner@orlenunipetrol.de
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL