Velikost textu:  A AA
TTO vysokosirný
Všeobecná charakteristika 

Těžký topný olej ropného původu je směs převážně vyšších uhlovodíků, získávaná z ropy destilací případně rafinací. Může obsahovat přísady pro snížení bodu tuhnutí případně přísady pro zlepšení jiných vlastností.

Základní kvalitativní parametry

ČSN 65 7991

Specikace

Parametr Rozmezí
Hustota při 20°C - kg.m-3, max. 990
Kinem. viskozita - mm-2.s-1, max.  
při 80°C, max. 118
při 100°C, max. 57
při 150°C, max. 10
Obsah popela - % hm., max. 0,14
Obsah mech. nečistot - % hm., max. 1
Obsah síry - % hm., málosirný, max. 1
Obsah síry - % hm., středněsirný, max. 2
Obsah síry - % hm., vysokosirný, max. 3
Bod vzplan​​​utí v otevř. kelímku - °C, min. 110
Bod tuhnutí - °C, max. +40

Použití
Těžký topný olej se používá v mnoha průmyslových odvětví. Oblasti použití závisejí na technických a ekonomických aspektech a provozně-technickém vybavení spotřebitele.

Balení, skladování, doprava
Těžký topný olej je dodáván ve vhodných železničních nádržkových vozech vybavených topnými hady a ve speciálně upravených automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s topnými oleji musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
Z hlediska přepravy (RID/RAD) není těžký topný olej klasifikován jako nebezpečné zboží.

Základní bezpečnostní údaje
Topný olej těžký má bod vzplanutí nad 110°C. S ohledem na bod tuhnutí není hořlavou kapalinou, při vyšších teplotách však vlastnosti hořlavých kapalin má. Topné oleje ropné se nesmí mísit s oleji dehtového původu.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Dodací podmínky

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@unipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL