Velikost textu:  A AA
Propan
Všeobecná charakteristika

Propan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi uhlíky v molekule s převládajícím obsahem propanu. Propan je v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry

ČSN 65 6481

Specifikace

Parametr P I 
P II P III
Propan - %, min. 95 93* 90
Propylen - %, max. 2 4*  
C2-uhlovodíky a inerty - %, max. 5 5  
      10
C4-uhlovodíky - %, max.​​ 5 5  
Sirovodík - % negativní negativní max. 0,2
Obsah síry - mg.kg-1, max. 30 50 125
Odparek - mg.kg-1, max. 50 - 50
Amoniak - mg.kg-1 negativní - -
Obsah vody negativní - -

Použití
Propan se používá pro speciální účely ve strojírenství a chemickém průmyslu (P I a P II) nebo pro odasfaltování a selektivní rafinaci minerálních olejů (P III). 

Balení, skladování, doprava
Propan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s propanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení. 

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní bezpečnostní údaje
Propan je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C -nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

Dodací podmínky
 
2017
   
 

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@unipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL