Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  SLUŽBY A AREÁL/  UNI BENEFIT PROGRAM
Velikost textu:  A AA
UNI BENEFIT PROGRAM

V první polovině roku 2018 budou do programu začleněni všichni zákazníci, kteří se společností Unipetrol RPA s.r.o. uzavřou, nebo již uzavřeli Dlouhodobou deklaraci na tři a více let.
V rámci tohoto programu, který je určen všem typům zákazníků s výše uvedenou formou spolupráce, Unipetrol nabídne například tyto možnosti:

1) Odběr vzorků a jejich vyhodnocení v nezávislých akreditovaných laboratořích
2) Možnost prodeje Ultrapaliv včetně marketingové podpory
3) Informační podporu v oblasti kvality paliv či legistlativních změn, poradenství a podporu při řešení aktuálních potíží
4) Účast na některých akcích pořádaných Unipetrolem – školení, networking, sportovní akce

Dlouhodobá deklarace ve zkratce:
Pro Dlouhodobou deklaraci se rozhodněte, pokud je pro Vás důležitá flexibilita a/nebo si nejste jistí, jaký objem produktů budete potřebovat měsíčně odebírat, ale zároveň chcete mít jistotu dodání zboží. Objemový závazek je definován pro jednotlivé kalendářní roky, bez nutnosti pravidelných měsíčních odběrů. Unipetrol RPA nabízí možnost navýšit objem až na 300% smluveného závazku. Tento typ spolupráce je vhodný zejména pro provozovatele čerpacích stanic, zemědělce a menší odběratele, kteří si přejí zajistit také přepravu nakupovaných produktů. Jedná se o dlouhodobý závazek na období dvou až pěti let (pro vstup do UNI BENEFIT PROGRAMU je podmínka uzavření deklarace minimálně na tři roky). Vzhledem k dlouhodobosti závazku mají automaticky všichni zákazníci dvouměsíční zkušební dobu, během které mohou od Dlouhodobé deklarace odstoupit. Výše individuální složky ceny je stanovena před podpisem smlouvy. Zákazník má možnost získat i dodatečné slevy v případě, že splní podmínky vyhlášené Unipetrolem RPA na dané období, které jsou jednotné a platné pro všechny zákazníky, kteří mají podepsanou Dlouhodobou deklaraci.

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL