Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Odpovědná firma/  Dárcovství / Sponzoring
Velikost textu:  A AA
Dárcovství / Sponzoring

Splněná přání

Zaměstnanci skupiny Unipetrol přispívají na dobročinné účely prostřednictvím vánočního projektu Splněná přání. Třem neziskovým organizacím z Prahy/Středočeského kraje, Pardubického kraje a Ústeckého kraje věnují zaměstnanci finanční příspěvky, společnost Unipetrol je následně zaokrouhlí a přidá stejnou částku. V prvním ročníku si tak podpořené organizace mohly rozdělit 62 tisíc korun. Jednalo se o mostecké Centrum služeb pro zdravotně postižené, pardubický Denní stacionář Slunečnice a pražské Středisko vodících psů. Letos se již rozdělovalo 100 tisíc korun! Největší část vybrali zaměstnanci pro Dětský domov a Školní jídelnu v Hoře Sv. Kateřiny, další peníze putovaly do Sdružení pro ranou péči v Pardubicích a pražskému Domovu pro seniory Sue Ryder.

Dary městům

Skupina Unipetrol cítí jako významná tuzemská firma povinnost pomáhat regionu, se kterým je firma historicky nejvíce spojena a ve kterém má svůj klíčový výrobní areál. Díky firemní podpoře mohou obce a města realizovat aktivity, na které by v rozpočtech obtížně hledaly prostředky. Většina zaměstnanců společností skupiny Unipetrol v tomto regionu žije, takže se finanční prostředky tímto způsobem zčásti  vrací i těm, kdo je vytvářejí.
Systematická spolupráce s městy Most, Litvínov a  Meziboří se datuje už od roku 1999. Do dnešního dne se okruh partnerů rozšířil na třináct měst a obcí regionu (Lom, Horní Jiřetín, Louka,  Nová Ves v Horách, Hora svaté Kateřiny, Klíny, Český Jiřetín, Mariánské Radčice, Želenice a Brandov). Podpora se tradičně zaměřuje na rozvoj aktivit v sociální  sféře a v oblastech kultury, společenského života a sportu.

VŠCHT Praha

Strategický partner Vysoké školy chemicko-technologické

Spolupráce s VŠCHT Praha začala již v roce 2001. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na více než 170 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Pedagogicky a vědecky tu působilo i několik nositelů Nobelovy ceny za chemii.
VŠCHT Praha poskytuje kvalitní vzdělání v oblastech chemie a chemické technologie, potravinářství, biotechnologií, technologií pro ochranu životního prostředí, chemického a procesního inženýrství a ekonomiky a zároveň působí jako dlouholeté významné centrum výzkumu a vývoje jak pro základní výzkum, tak pro aplikovaný výzkum a spolupráci s průmyslovou sférou. VŠCHT Praha je školou veřejnou, se samosprávou a akademickými svobodami danými zákonem o vysokých školách a statutem VŠCHT Praha. Větší část finančních zdrojů pro její činnost pochází ze státního rozpočtu, další plyne z domácích i zahraničních grantů a z hospodářské činnosti na základě smluv s výrobními a dalšími organizacemi. Více na www.vscht.cz

Partner Národního technického muzea

Společnost Unipetrol podpoří ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze (dále NTM) realizaci expozice Chemie kolem nás, která bude vytvořena v budově NTM v první polovině roku 2013 a následně zpřístupněna veřejnosti. Kromě technické spolupráce poskytla společnost Unipetrol i finanční dar. Národní technické muzeum v Praze bylo založeno již v roce 1908 a byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České republiky.
Vice informací o NTM: www.ntm.cz

HC VERVA Litvínov

Společnost Unipetrol RPA je majoritním vlastníkem klubu HC VERVA Litvínov. Vzájemná historie vztahu s litvínovským hokejovým klubem se píše již od jeho založení v roce 1945. Generálním partnerem HC VERVA Litvínov je od roku 2007 společnost Benzina. Více informací na www.hokej-litvinov.cz.

Mostecká nemocnice

Unipetrol RPA spolupracuje také s mosteckou nemocnicí, kde se finančně podílel na nákup fibrobronchoskopu včetně světelného světelného zdroje a monitoru. Tato sestava slouží při vyšetření pacientů na plicním oddělení. Unipetrol RPA přispěl také na nákup plicního inkubátoru Babylog 8000 Plus pro jednotku intenzivní péče (JIP) dětského a dorostového oddělení.​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL