Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Projekty a dotace
Velikost textu:  A AA
Projekty a dotace

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Číslo a název výzvy:             01_16_084, APLIKACE III. Výzva - s účinnou spoluprací
Název projektu:                     Výzkum a vývoj metod čištění průmyslových odpadních vod
Registrační číslo projektu:   CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010271
Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum a vývoj metod (technologií) čištění průmyslových odpadních vod a vývoj multifunkčního experimentálního zařízení na biologické čištění odpadních vod na bázi biofilmového modulu řešícího proces simultánní denitrifikace a desulfurizace. Projekt je realizován s účinnou spoluprací.
evropská dotace.jpg 
 
Stručný popis operace:
V důsledku realizace projektu dojde k vývoji konkurenceschopného modulového zařízení (komerční výstup), jež umožní čistit kontaminované vody od specifických polutantů a tím zajistit dostatečné množství kvalitních zdrojů pitných či užitkových vod pro průmyslové popř. i komunální využití. Experimentální zařízení bude sloužit k ověření výsledků průmyslového výzkumu a vývoje a k převod dosažených výsledků do reálného měřítka na provozním zařízení společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov, případně na dalších zařízeních potencionálních zájemců o vyvinutou technologii a optimalizaci procesu. Výstupy projektu: ověřená technologie a 2 funkční vzorky.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL