Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Chempark Záluží/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro Unipetrol RPA​ ​Platí pro Rafinérii, o.z.
Evakuační plán Evakuační plán 1.9.2017
Ceník služeb

Ceník 2018

1.1.2018

​Informace společnosti Informace o rizikách UNIPETROL RPA, s.r.o. 1​.10.2014​
Informace společnosti RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ A OPATŘENÍ PŘIJATÁ K JEJICH MINIMALIZACI NEBO ODSTRANĚNÍ 1.1.2018
​Informace o rizicích ​Seznámení s riziky Vnitřního havarijního plánu - Rafinérie Kralupy 4.10.2017​
​Informace o rizicích ​Seznámení s riziky Vnitřního havarijního plánu - Rafinérie Litvínov 4.10.2017​
Sankce v oblasti HSE Sankce v oblasti HSE - Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana - sazebník 16.1.2015
Seznam N norem​ Seznam N norem 13.2.2018
N normy - externí firmy​ Pravidla pro poskytování norem externím firmám
Politika IMS Politika IMS 25.5.2017
Požadavky na nehořlavé, antistatické oděvy Požadavky na oděvy 5.1.2009
Pracovní postup PRP 14 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIR GO 15.3.2012
Pracovní postup PRP 16 Poplachová výstraha MSA AUER MOTIONSCOUT
15.3.2012
Pracovní postup PRP 20 Vzduchový dálkový izolační dýchací přístroj - MSA DSL-P 7.4.2014
Pracovní postup PRP 3 Filtrační dýchací přístroj 1.9.2007
Pracovní postup PRP 6 Oživovací kyslíkový přístroj SATURN-OXY 1.9.2007
Pracovní postup PRP 19 Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení)  1.9.2014
​​Směrnice 316 Potrubní mosty 1.7.2012​
​​Směrnice 317 Zásady protikorozní ochrany strojního a technologického zařízení 15.2.2010​
​Směrnice 338 ​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami 1.7.2012​​
​Směrnice 350 Technická dokumentace 1.9.2017​
​​Metodika S 350/1 Požadavky na výkresovou dokumentaci izometrií potrubních rozvodů 1.9.2017​​
​​​Metodika S 350/2 Požadavky na zhotovení schémat toků procesu (PFS) a schémat P&ID 1.9.2017​​
​​​Metodika S 350/3 Seznam a struktura hodnot DCC kódu 1.9.2017​​
Směrnice 361 Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech 15.9.2016
Směrnice 372 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy 30.10.2017
Směrnice 402 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací 22.12.2017
Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky 15.5.2014
Směrnice 444/1​ Ohlašování a evidence havarijních úniků do vod a horninového prostředí 1.1.2016
Směrnice 444/2 Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí 1.1.2018
Směrnice 445, formulář 1 Propustka odpadu přes bránu 9.5.2016
Směrnice 445, formulář 2 Přejímací list zařízení fy. PARTR, s.r.o. 9.5.2016
Směrnice 465 Povolování prací 31.10.2017
Směrnice 477 Vstup a vjezd do Chemparku Záluží 4.11.2016​
Směrnice 694 Propustky 1.11.2007
Směrnice 694 - příloha A k vytištění Potvrzení o zadržené věci (materiálu) 17.10.2007
Směrnice 694 - příloha B k vytištění Zmocnění ke schvalování propustek 17.10.2007
Směrnice 694 - příloha C k vytištění Propustka na předměty, zboží a materiál z areálu 17.10.2007
Směrnice 694 - příloha D k vytištění Permanentní propustka 17.10.2007
Směrnice 704

Užívání území společnosti

12.1.2018
Směrnice 751 Informační systém pro Facility Management 25.7.2016
​Bezpečnostní zpráva Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA 5.3.2016​
​Písemné pokyny podle ADR Písemné pokyny pro případ nehody - ADR 1.1.2017
​Písemné pokyny podle RID Písemné pokyny pro případ nehody - RID ​1.1.2017
​Směrnice 405 Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti ​1.7.2016
​Tabulka IRZ Evidence odpadů do IRZ od kontraktorů ​1.1.2018
 

 N normy

 
  
  
Složka: N 10N 10
Složka: N 11N 11
Složka: N 12N 12
Složka: N 13N 13
Složka: N 14N 14
Složka: N 15N 15
Složka: N 16N 16
Složka: N 18N 18
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL