Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Právní ujednání
Velikost textu:  A AA
Právní ujednání

Veškerá práva k celému obsahu internetové služby Unipetrol RPA, s.r.o., jsou vyhrazena. Uživateli je dovoleno stahovat a tisknout celé stránky nebo části internetové služby Unipetrol RPA, s.r.o., pokud tím nebudou porušena autorská práva nebo práva k zapsané ochranné známce Unipetrol RPA, s.r.o. Žádná část služby nesmí být vcelku nebo zčásti kopírována, přenášena elektronicky či jinak, upravována, provázána ani použita bez předchozího písemného souhlasu Unipetrol RPA, s.r.o.

Unipetrol RPA, s.r.o., pravidelně aktualizuje informace obsažené ve službě, nicméně Unipetrol RPA, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za přesnost, aktuálnost a úplnost informací prezentovaných na stránkách služby. Současně si Unipetrol RPA, s.r.o., vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravit službu nebo její část. Rizika plynoucí z použití a uplatnění informací prezentovaných ve službě nesou sami uživatelé. Unipetrol RPA, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití služby Unipetrol RPA, s.r.o.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL