Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Logistika
Velikost textu:  A AA
Logistika

Silniční do​prava

Pro přepravu pohonných hmot k zákazníkovi jsou využívány nejmodernější autocisterny s certifikovanými průtokovými měřidly sesterské dopravní společnosti Petrotrans, případně vozy dalších renomovaných dopravců, a to v souladu s mezinárodní dohodou ADR z hlediska přepravy nebezpečných nákladů.


Petrotrans cisterna.jpg

Železniční​ doprava

Ve spolupráci se společností ORLEN Unipetrol Doprava je možné zajistit dodávky na místo určené zákazníkem v železničních cisternách. Tato přeprava je zajišťována prostřednictvím spedičních společností s veřejnými dopravci a také vlastními vlaky se soukromými dopravci po síti celostátních drah včetně vazby na jiné veřejné a soukromé dopravce v zahraničí.​
 

Dispeč​ink - řízení zásob na čerpacích stanicích

Jednotlivé čerpací stanice nebo jejich sítě, které chtějí mít zajištěno bezproblémové zásobování čerpacích stanic pohonnými hmotami, mohou využít službu dispečinku. Jeho pracovníci průběžně sledují stav zásob jednotlivých druhů pohonných hmot a v případě jejich poklesu pod stanovený limit zajistí vyřízení objednávky. Hlavní výhodou této služby je:​​

  • průběžné sledování aktuálního stavu zásob
  • automatické zajištění dodávky zboží a dopravy na čerpací stanici při poklesu zásob pod stanovený limit
  • optimalizace stavu zásob podle aktuálního vývoje cen


​​​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL