Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Rafinérie
Velikost textu:  A AA
Rafinérie

Přepracovací rafinérie, jinak řečeno processingová rafinérie, znamená zaměření pouze na výrobu. Rafinérie v přepracovacím režimu se nezabývá nákupem suroviny a prodejem ropných produktů. Přepracovací rafinérii dodává ropnou surovinu akcionář prostřednictvím svých obchodních společností, čili zpracovatelů.

Zpracovatelé realizují dodávky ropy na základě jimi uzavíraných obchodních smluv. Nakoupená ropa proudí do České republiky ropovodem Družba z Ruské federace anebo z Terstu ropovodem TAL do Vohburgu a odtud ropovodem IKL do centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou. Ropa z těžby Moravských naftových dolů v České republice přichází v samostatných objemech ropovodem Družba, v ojedinělých případech také železničními cisternami. UNIPETROL RPA, s.r.o.- RAFINÉRIE, o.z. přebírá ropu na hranici areálu a po uskladnění ji čerpá k vlastnímu zpracování.

Zpracovatelé dodávají spolu s ropou tzv. požadavek na zpracování, který specifikuje technologické podmínky zpracování a požadavek na objemy a kvalitu produktů. Úkolem rafinérie je pak obdržené požadavky a obdržené objemy a kvality seřadit tak, aby požadované objemy produktů byly vyrobeny a mohly být expedovány. Expedice z rafinérií probíhá opět na základě požadavků zpracovatelů, kteří si buď odvezou produkty autocisternami ke svým čerpacím stanicím nebo zákazníkům nebo si jej nechají přepravit po železnici či produktovodem systému ČEPRO.

Rafinérie pracující v přepracovacím režimu dodanou ropu zpracovává při dodržení vysokých bezpečnostních a ekologických požadavků na kvalitní ropné produkty. Za provádění této činnosti obdrží rafinérie přepracovací poplatek (processing fee), který je vázán na instalovanou rafinérskou kapacitu (včetně nákladů na zaměstnance a dalších fixních nákladů) a který se také odvozuje od objemu zpracované ropy, resp. potřeby energií a ostatních variabilních nákladů. Přepracovací poplatek placený jednotlivými zpracovateli je tedy jediným příjmem rafinérie.

Strategií rafinérií pracujících v přepracovacím režimu je získat maximum požadavků zpracovatelů, aby rafinérská kapacita byla maximálně využita. Důležité je zároveň poskytovat takové služby a kvalitu produktů, aby byly tyto rafinérie zpracovateli přednostně využívány.

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL