Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Nákup a dodavatelé
Velikost textu:  A AA
Nákup a dodavatelé

Vážení obchodní partneři, vážení dodavatelé,

chtěli bychom Vás informovat, že nákup služeb a materiálů v rámci skupiny ORLEN Unipetrol je zajišťován Úsekem nákupu společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.

Naším cílem je zefektivnit proces nákupu a zajistit maximální kvalitu dodávaného zboží a služeb. Základním předpokladem je především spolupráce se spolehlivými, konkurenceschopnými a prověřenými dodavateli.

Jsme držitelem certifikátů pro systém řízení kvality podle ISO 9001, systém řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001  a pro systém hospodaření s energií podle ISO 50001. Závazky společnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a vůči svému okolí v oblastech řízení kvality výrobků a poskytovaných služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, prevence závažných havárií a ochrany majetku společnosti  jsou uvedeny v Politice integrovaného systému řízení (viz IMS/Integrovaný systém managementu). Od našich dodavatelů očekáváme přínos k efektivnosti integrovaného systému řízení, vč. přínosů zlepšené výkonnosti a povědomí o důsledcích případného neplnění přijatých závazků.

Výběr našich dodavatelů provádíme při přísném dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Z hlediska vlivu na spotřebu energie je v nákupním procesu u vybraných oblastí (např. investiční projekty) posuzována také energetická náročnost dodávek.

Výběrová řízení probíhají prostřednictvím nákupní platformy Connect, kde naleznete bližší informace o probíhajících nákupních procesech ve skupině ORLEN Unipetrol a v dalších společnostech kapitálové skupiny ORLEN S.A.

Nákupní platforma Connect je jediným nástrojem pro vyhlašování výběrových řízení a poptávek, místem pro předkládání nabídek a zdrojem informací v rámci nákupních procesů ve skupině ORLEN Unipetrol.

Přihlášením do systému rychle získáte informace o nákupních procesech v kapitálové skupině ORLEN S.A. a ve skupině ORLEN Unipetrol.

Pro registraci klikněte na obrázek níže!

connect-CZ.jpg 

Důležité dokumenty: 

Kodex chování dodavatelů skupiny ORLEN​

Nákupní politika skupiny ORLEN S.A. 

 

 Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží/služeb a náhradních dílů

    ​​
     
     
     

    Značky Skupiny UNIPETROL