Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  SLUŽBY A AREÁL
Velikost textu:  A AA
Věda a výzkum

​UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - www.polymer.cz

UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod je organizační součástí společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. a má statut výzkumné, vývojové a výrobní organizace pracující na bázi kontraktů. Kromě výzkumně-vývojové činnosti se zabývá výrobou koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.), prodejem polymerů a informačními a konzultačními službami.

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. - www.unicre.cz

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech našich hlavních výzkumných aktivit.

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL