Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál
Velikost textu:  A AA
Věda a výzkum

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - www.orlenpolymer.cz

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod je organizační součástí společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a má statut výzkumné, vývojové a výrobní organizace pracující na bázi kontraktů. Kromě výzkumně-vývojové činnosti se zabývá výrobou koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.), prodejem polymerů a informačními a konzultačními službami.

ORLEN UniCRE a.s. - www.orlenunicre.cz

ORLEN UniCRE a.s. je samostatným právním subjektem, jehož hlavním posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytnutí podpory chemickému průmyslu v oblastech našich hlavních výzkumných aktivit.​​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL