Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Historie/  Významné události roku 2009
Velikost textu:  A AA
Významné události roku 2009
Leden
Došlo k navýšení předepsaného obsahu biosložek v motorových palivech; u automobilových benzínů na 3,5 % objemu a u motorové nafty na 4,5 % objemu.

Unipetrol RPA podpořil region finanční částkou ve výši 4,8 milionu korun a nefinančními dary ve výši 4,7 milionu korun. Peníze byly určeny pro rozvoj aktivit v sociální sféře a v oblasti kultury, sportu a společenského života.

Únor
Představenstvo společnosti Unipetrol schválilo změny ve vedení Unipetrol RPA. Novým jednatelem se stal výkonný ředitel obchodní jednotky petrochemie PKN Orlen Piotr J. Cieslak. Představenstvo zároveň odvolalo z postu jednatele Czeslava Adama Bugaje.

Březen
Unipetrol RPA vystavoval na veletrhu Plast 09 v Miláně. Prezentoval své portfolio výrobků – polyolefinů Mosten a Liten.

Duben
Byla uvedena do provozu nová jednotka extrakce benzenu, která navýšila výrobní kapacitu benzenu.
Jednotka výroby oxoalkoholů byla definitivně odstavena.
Společnosti skupiny Unipetrol prezentují své výrobky a služby na nových internetových stránkách. Nové webové stránky vznikly ve spolupráci s mateřským koncernem PKN Orlen.

Květen
Unipetrol RPA si připomněl 70. výročí zahájení výroby v litvínovském průmyslovém areálu.
Ve společnosti Unipetrol RPA došlo k definitivnímu odstavení jednotky výroby oxoalkoholů, která byla v provozu od roku 1969.

Červen
Podniky skupiny Unipetrol začaly pro výběr dodavatelů zboží a služeb využívat systém elektronických nákupů.
Byla dokončena zarážka fluidního katalytického krakování spojená s rekonstrukcí dělící sekce a umožňující efektivnější zpracování ropy. Práce začaly v dubnu.

Červenec
Do zkušebního provozu byla uvedena nová granulační jednotka Farrel 2 ve výrobně polypropylénu. Tím byl dokončen projekt intenzifikace výroby polypropylénu na 275 tisíc tun ročně. Celkové náklady činily 940 milionů Kč.

Srpen
Do zkušebního provozu byla uvedena jednotka na výrobu a spalování kalů z biologické čistírny odpadních vod v teplárně T700. Projekt byl spolufinancován spolkovým ministerstvem životního prostředí SRN a celkové náklady projektu činily 407 milionů Kč.
Cvičením systému pomoci při přepravě nebezpečných věcí TRINS a všech dalších zapojených evropských středisek v rámci CEFIC (Evropská rada chemického průmyslu) byla prověřena jeho funkčnost.

Září
Došlo k odstranění poruchy polypropylénové jednotky společnosti Unipetrol RPA. Technická závada reaktoru v jednotce 18. září zapříčinila zastavení produkce polypropylénu i návazných systémů petrochemických výrob.

Říjen
Novým jednatelem ve společnosti Unipetrol RPA se stal Risto Saranto.

Listopad
V teplárně T700 byl po generální opravě uveden do provozu turbogenerátor TG11. Výměnou generátoru soustrojí došlo ke zvýšení celkového instalovaného výkonu T700 na 112 MW.

Prosinec
Artur Paździor se stal novým jednatelem společnosti Unipetrol RPA.
Bylo dosaženo milníku 2 250 000 hodin bez úrazu s absencí.
Došlo k průniku pyrolýzního benzínu do toku řeky Bíliny.
Skupina Unipetrol splnila cíle optimalizačního plánu. Došlo k významným úsporám na fixních a variabilních nákladech. Sníženy byly též investiční výdaje skupiny.​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL