Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Petrochemické produkty/  Saze Chezacarb
Velikost textu:  A AA
Vysoce vodivé saze Chezacarb
Saze CHEZACARB® AC se vyrábí jako produkt zplyňovacího procesu těžkých ropných zbytků autotermickou nekatalytickou parciální oxidací na reaktorech SHELL. Tyto saze jsou tvarované částice ve formě granulí o velikosti (0,5 až 2,5) mm. Velikost základních částic se pohybuje okolo 20 nm. Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).
​Díky své unikátní struktuře lze saze Chezacarb využít jak v kompozitních materiálech tak v oblasti environmentální.
 

Obchodní kontakty

Ing. Lenka Blažková
tel. 476 166 781
mobil: 736 505 386

lenka.blazkova@unipetrol.cz

Unipetrol Deutschland GmbH
Helga Kirchner
Phone: +49 (0) 6103 2058 131

helga.kirchner@unipetrol.de


 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL