Velikost textu:  A AA
Primární benzín
Všeobecná charakteristika

Primární benzín je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 30 až 195 °C s obsahem aromatických uhlovodíků do 8 % m/m.

Specifikace

Parametr​ Jednotka Hodnota
Hustota při 15o C​ kg/m3 700 - 760
Destilační rozmezí ​o C 30 - 190
Obsah síry max ppm 600
Obsah olova max   50
Koroze na mědi   Třída 1a
Skupinové složení %  
- Parafiny min % 55
- Olefiny max % 0,5
- Aromáty max   8

Použití
Primární benzín se používá jako chemická surovina, především jako surovina pro pyrolýzu

Balení, skladování, doprava
Primární benzín se dodává v železničních cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s primárním benzínem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.*

Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje
Primární benzín je hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

*Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.

 Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list


Obchodní podmínky


Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Beata Zajícová
Manažer pro klíčové klienty
+420 226 841 474
Beata.Zajicova@orlenunipetrol.cz​

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL