Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  UIC (Unipetrol Index Czech)
Velikost textu:  A AA
UIC (Unipetrol Index Czech)

Indikativní cenová ​​​​hladina pohonných hmot včetně všech zákonných daní mimo DPH,    
v Kč/1 000 L 15°C​

Ceny pohonných hmot (index) jsou stanovovány s ohledem na současný stav ekonomiky, vládní fiskální politiku a tržní podmínky určované vývojem na světových trzích s ropnými produkty.

​​​​​​​​​​​​​​
Loading...
​​​​

Shora uvedené ceny vyjmenovaných rafinérských produktů pod označením UIC jsou v případě obchodních transakcí mezi společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a druhou smluvní stranou aplikovatelné pouze a výlučně k určení smluvní ceny vyjmenovaných rafinérských produktů dle platně uzavřených písemných smluv, ve kterých je způsob cenotvorby na bázi Unipetrol Index Czech výslovně sjednán.

Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. tímto výslovně upozorňuje, že ceny vyjmenovaných rafinérských produktů uvedené shora pod označením UIC nejsou nabídkou (návrhem) smlouvy, přijetím nabídky (návrhu) smlouvy, ani veřejným příslibem. Jakákoliv smlouva o koupi rafinerských produktů uzavíraná společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. vyžaduje písemnou formu a doslovný, bezvýhradný a nepodmíněný souhlas společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ohledně jejího úplného obsahu včetně podpisu osob oprávněných za společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jednat. Zveřejnění ceny rafinerských produktů uvedené shora pod označením UIC nelze spojovat s očekáváním jakéhokoliv konkrétního výsledku zejména s uzavřením smlouvy o koupi rafinerských produktů se společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.​​​​​​

REGIONÁLNÍ (TERMINÁLOVÁ) SLOŽKA CENY


Regionální složka ceny 

​​​


  

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

nabízí subjektům, které mají zájem o uplatňování UIC při svých obchodních  transakcích, pomoc v podobě  konzultace v oblasti cenotvorby na  bázi UIC. Tato služba se především  týká těch ​subjektů, kter​é hodlají  vyhlásit výběrová říze​ní na nákup  pohonných hmot na základě UIC.

  

Můžete se obrátit na naše odborníky na emailové adrese: ​ 

  
​ 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL