Velikost textu:  A AA
Produkty

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.


Použ​ití

Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou.


Super Plus

Všeobecná charakteristika​

Super Plus je vysokooktanový benzín v kvalitě E10 vyvinutý speciálně s cílem zvýšit výkon motoru a snížit třecí ztráty, energie vzniklá při spalování je dále efektivně využita, a tím se snižuje množství spotřebovaného paliva, neobsahuje klasický biolíh, ale je do něj přidáván ETBE (etyltercbutyléter), který má příznivý vliv na výhřevnost paliva, lepší oxidační stabilitu a neváže na sebe vodu, která negativně působí na výkon motoru a korozi.​


Použití

Tento druh benzínu se hodí pro sportovní charakter jízdy ve vozech s vyšším kompresním poměrem, pro sportovní motocykly a malá sportovní letadla.


​Aditivovaný bezín

Všeobe​cná charakteristika​​

Bezolovnatý automobilový benzín BA 95 s přídavkem aditiva, který má oproti standardnímu automobilovému benzínu například tyto vylepšené vlastnosti:

  • vylepšenou mazivost a s tím související snížené tření motoru, které vede k vyšší výkonosti mo​toru 

  • protik​orozní vlastnosti paliva prodlužuje živostnost motoru a chrání jeho citlivé části 

  • svým sl​ožením potlačuje tvorbu emulzí a úsad, což chrání motor proti opotřebení, snižuje jeho hlučnost a zmenšuje mechanické namáhání klikového mechanizmu motoru

  • díky n​ižší pěnivosti usnadňuje tankování do vozidel na čerpacích stanicích


Použití

Aditivovaný bezolovnatý automobilový benzín se používá pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Jeho hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi. Uživatel aditivovaného benzínu ocení především snížení spotřeby paliva, antikorozní ochranu, obnovení dřívějšího výkonu u starších motorů a udržení té nejlepší kondice u motorů nových. V neposlední řadě zlepšené odstraňování karbonových úsad a prevence jejich vzniku.

Všeobecná charakteristika

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.


Použití

Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Všeobecná charakteristika

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.


Použití

Motorové nafty se používají jako paliva pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.​

​Všeobecná charakteristika

Motorová nafta s příměsí aditiva vylepšuje některé vlastnosti paliva:

  • protikorozní vlastnost paliva prodlužuje živostnost motoru a chrání jeho citlivé části

  • svým složením potlačuje tvorbu emulzí a úsad, což chrání motor proti opotřebení, snižuje jeho hlučnost a zmenšuje mechanické namáhání klikového mechanizmu motoru

  • díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do vozidel na čerpacích stanicích


Použití

Aditivovaná motorová nafta nové generace se používá jako palivo pro vznětové motory. Jejími hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi.


JET A-1

V​šeobecná charakteristika

Z hlediska kvality podléhá velmi přísným kontrolám. Letecký petrolej vyráběný v naší rafinérii splňuje kvalitativní požadavky „Aviation Fuel Requirements for ​Jointly Operated systems (AFQRJOS)“ v platném znění, které jsou společným dokumentem členů JIG a byly schváleny ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. k přímému používání jako podniková norma bez jakýchkoliv modifikací.


Pou​žití

Letecký petrol​​​​ej je palivo vhodné pro letadla s turbínovými motory.​​​

​​​​​​​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL