Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  O nás/  Historie/  Historie společnosti v datech
Velikost textu:  A AA
Historie společnosti v datech
1939 - Zahájení výstavby chemické továrny STW (Sudetenländische Treibstoffwerke AG, Oberleutensdorf) - 5.5.

1941 - dokončeno 40 % stavebních a 50 % montážních prací; uvedena do provozu první karbonizační pec.

1942 - vypraven první vlak s benzínem (15.12.).

1943 - vyrobena první zimní motorová nafta; počet zaměstnanců - 29 881.

1944 - 12. květen - zahájeno pravidelné letecké bombardování výroben anglo-americkými spojenci.

1945 – vyroben první československý čistý syntetický benzín (3. 6.).

1946 - SSSR se vzdal všech majetkových nároků a předal závod Československu.

1947 - první dodávky dálkového plynu do veřejné sítě včetně Prahy (26. 10.); proti závodu zahájena kampaň požadující jeho zrušení.

1948 - uvedena do provozu výroba lisovacích hmot (10.3.).

1949 - vznik závodního klubu Na střelnici; otevřena závodní lékařská ordinace v Litvínově – Osadě; první dodávky tekutého kyslíku hutím.

1951 - zvýšena výroba fenolů.

1952 - zahájena stavba tramvajové trati k závodu; zahájena družba s chemickým závodem v německém Böhlenu.

1953 - montáž prvních odlučovačů popílku; počet zaměstnanců - 7 644.

1954 - zaváděno hospodaření podle sovětského vzoru.

1955 - zahájena pravidelná výroba čpavku.

1957 - zprovozněn produktovod se čpavkem do chemických závodů v Lovosicích.

1958 - začátek výstavby nové teplárny T700.

1959 - otevřen kabinet ochrany a bezpečnosti práce.

1960 - první ropa přivedená ropovodem Družba do Slovnaftu.

1961 - zahájena výstavba skladů a dílen na Severním svahu.

1962 - první ropa přivezena cisternami ze Slovenska do Chemopetrolu.

1963 - zahájen provoz nového zauhlovacího mostu z úpravny uhlí Herkules do teplárny T700.

1964 - zavedeny do výroby dva nové výrobky - syntetický líh a etylbenzen.

1965 - ropovod Družba protažen do Chemopetrolu.

1966 - otevřena ústřední závodní kuchyně s kapacitou 4 000 jídel.

1967 - podnik vyráběl již 75 chemických výrobků.

1968 - uzavřena smlouva s městem Litvínov o spolupráci ve zlepšování životního prostředí; počet zaměstnanců - 12 000.

1969 - zahájen provoz oxosyntézy, jediné svého druhu v ČSSR.

1970 - vyřazování prvních karbonizačních pecí z provozu.

1971 - uvedena do provozu výroba vodíku na bázi štěpení mazutu.

1972 - ukončeno chemické zpracování uhlí (11. 9.); zahájena výstavba Petrochemie (I. II.); uvedena do provozu výrobna močoviny.

1973 - uvedena do provozu výrobna síry.

1975 - 1976 - uvedeny do provozu výrobny polypropylenu, polyethylenu.

1976 - vyroben první polymerační katalyzátor pro petrochemické procesy.

1977 - postavena v pořadí šestá chladicí věž.

1978 - dokončena montáž potrubního mostu přes silnici Most – Litvínov; počet zaměstnanců - 10 950.

1979 - uvedena do provozu ethylenová jednotka.

1981 - 1983 - dokončena výstavba Nové rafinérie Litvínov - NRL

1988 - uvedena do provozu PSP - Příprava surovin pro petrochemii.

1993 – zahájen proces restrukturalizace rafinérsko - petrochemického průmyslu i Chemopetrolu.

1994 – zahájení divizního uspořádání (Petrochemie, Agro, Fenoly, Energetika, Voda a odpady); vyčleněno osm dceřiných společností, zejména v oblasti údržby; zahájení výstavby ropovodu Ingolstadt – Kralupy – Litvínov; do provozu uveden Reforming s kontinuální regenerací katalyzátoru; zahájení modernizace teplárny T700.

1995 – vyčlenění divize Rafinérie a vznik České rafinérské, a. s.; zprovoznění ropovodu Ingolstadt – Kralupy – Litvínov.

1996 - získání osvědčení ISO 9002 pro Chezacarb, polyethylen, polypropylen; otevření nového kyslíkového aparátu spolu s Air Products; získání osvědčení Responsible Care za odpovědné podnikání v chemii.

1997 - certifikace ISO 9002 pro ethylbenzen, OXO, syntetický líh.

1998 - sloučení divize Fenoly s divizí Agro a tím zahájení útlumu provozu Fenoly; podpis licenční smlouvy na rozšíření a modernizaci polyethylenu s firmou Univation a na výstavbu nové jednotky polypropylenu s firmou Amoco; podpis dlouhodobé obchodní smlouvy s firmou Air Product na dodávky vodíku; obhájení Responsible Care do roku 2000.

1999 - zahájen provoz nového informačního systému SAP R/3; udělení ocenění Bezpečný podnik; obhajoba certifikátů jakosti norem ISO 9000; podpis kontraktu s firmou Linde na výstavbu polyethylenu; podepsán kontrakt s holandskou společností KTI pro intenzifikaci ethylenové jednotky.

2000 – podepsán kontrakt na výstavbu nové polypropylenové jednotky s firmou Foster Wheeler; Air Products převzal hospodaření s technickými plyny v areálu Chemopetrolu; ethylenová jednotka absolvovala nejdelší odstávku v historii (7.8. – 25.9.) – byla spojena s první fází zvýšení kapacity; Chemopetrol členem Euroregionu Krušnohoří; podepsán zahraniční úvěr na financování výstavby jednotky polypropylenu; kontrakt na výstavbu nového kyslíkového aparátu podepsali zástupci Unipetrolu, Chemopetrolu a Air Products; Unipetrol získal záruky od americké US Ex-Im Bank pro financování licencí k petrochemickým investicím v Chemopetrolu; Chemopetrol obhájil ocenění Responsible Care za odpovědné podnikání v chemii do roku 2002.

2001 – Chemopetrol proinvestoval největší objem finančních prostředků v historii podniku – 3,6 miliardy Kč; podpisem kontraktu s MUS, a. s. se Chemopetrol zavázal i nadále odebírat přibližně 2 miliony tun hnědého uhlí pro své dvě teplárny od této společnosti; průmyslový areál Chemopetrol navštívili na svoji žádost poslanci německého Bundestagu G. Baumann a J. Schmidt; Foster Wheeler, kontraktor pro výstavbu výrobny polypropylenu převzal staveniště na petrochemii a naplno rozjel stavební práce; kyslíkový aparát ASU II, postavený a provozovaný firmou Air Products zahájil provoz.

2002 – Kaučuk Kralupy staví v Chemopetrolu výrobnu ethylbenzenu s kapacitou 300 tisíc tun ročně; personální ředitelka Alena Pivoňková převzala 4. dubna osvědčení Bezpečný podnik; v pátek 31. května Česká rafinérská zastavila dodávky primárního benzínu do Chemopetrolu; v neděli 2. června byla dodávka surovin po náročném jednání obnovena; záplavami nedotčený Chemopetrol se zaměřil na pomoc zejména svým sesterským a spřízněným firmám – Kaučuku Kralupy, Spolaně Neratovice, Lovochemii Lovosice a Spolchemii v Ústí nad Labem; Ing. Petr Cingr byl 27. srpna jmenován generálním ředitelem Chemopetrolu; ve čtvrtek 14. října ukončila výrobu jednotka polypropylenu, která se provozovala od roku 1975; v pátek 8. listopadu začala reakce a vyrobil se první polypropylenový prášek; nový kvalitnější systém kouřovodů zavádějí v teplárně T200; ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok přijel ve čtvrtek 12. prosince do Chemopetrolu slavnostně zahájit provoz nové výrobny polypropylenu.

2003 – 9. ledna uzavření smlouvy s Appian Group o dodávkách uhlí na dobu 5 let; 26. února byla zástupci Chemopetrolu podepsána smlouva o převzetí jednotky polypropylenu do trvalého užívání; Chemopetrol představil na mezinárodním veletrhu Plast Miláno, konaném ve dnech 6.- 10.května, produkty z nových jednotek polyetylenu a polypropylenu, zároveň představil projekt e-commerce; 14. srpna zahájil rakouský odběratel našeho polypropylenu výstavbu nového závodu na výrobu plastových obalů. Miladu Vlasákovou vystřídala ve funkci předsedkyně dozorčí rady Chemopetrolu Ing. Vanda Hadrabová; na území závodu Petrochemie se buduje nová linka naftalenového koncentrátu; 22. prosince byla podepsána kolektivní smlouva na roky 2004 – 2006.

2004 - v pátek 14. května v 6.00 hodin byla v závodě Agro vyrobena pěti miliontá tuna močoviny; Chemopetrolu patří prvenství v soutěži bezpečnosti práce mezi podniky Unipetrolu za rok 2003, ocenění převzal z rukou generálního ředitele a předsedy představenstva Unipetrolu Ing. Pavla Švarce, CSc., generální ředitel Chemopetrolu Ing. Petr Cingr dne 25. března; fond národního majetku a Česká konsolidační agentura 4. června podepsaly s polskou rafinérskou společností PKN Orlen smlouvu o prodeji státního většinového podílu v petrochemické skupině Unipetrol; v rámci sjednocení webových prezentací jednotlivých společností skupiny Unipetrol se v pátek 2. července zprovoznily nové webové stránky Chemopetrolu; zástupci Chemopetrolu v polovině července podepsali se skupinou bank sedmiletý syndikovaný úvěr s postupným splácením ve výši tří miliard korun. Podpis následoval po velmi úspěšné syndikaci, kdy se podařilo transakci přeupsat o 20 %, avšak objem úvěru nebyl Chemopetrolem navýšen; v sobotu 28. srpna se na letišti v Mostě uskutečnila zábavná akce, při níž si zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci připomněli 65. výročí Chemopetrolu; na pražském výstavišti převzal generální ředitel Chemopetrolu prestižní označení Responsible Care (RC) za odpovědné podnikání v chemii. Poprvé v historii má naše firma oprávnění používat logo RC na čtyři roky, tj. do r. 2008; v úterý 21. prosince zástupce Chemopetrolu a odborů podepsali kolektivní smlouvu platnou pro rok 2005.

2005 - V březnu byly zahájeny práce na výstavbě nového skladového hospodářství pro výrobnu polypropylenu. Společnost Chemopetrol obhájila osvědčení Bezpečný podnik. 20. dubna - Evropská komise v souladu s nařízením Evropské unie o spojování potvrdila souhlas s navrhovaným převzetím Unipetrolu polskou společností PKN Orlen. V dubnu Chemopetrol obhájil ocenění „Certificate of Green Partner" z 23. dubna 2003 od společnosti Sony. 28. dubna zástupci Chemopetrolu převzali v Poslanecké sněmovně ČR Osvědčení Bezpečný podnik pro období 2005 až 2008. Dne 30. dubna byla ukončena výroba syntetického lihu v Chemopetrolu v závodě Agro. V červnu byla ukončena privatizace české petrochemie. Skupina PKN ORLEN převzala kontrolu nad skupinou Unipetrol. V červenci byla zahájena výroba nových typů blokových kopolymerů. V září bylo uvedeno do provozu nové zákaznické centrum v rámci zkvalitnění přístupu k nájemcům a uživatelům průmyslového areálu Chemopetrolu. 12. září proběhla první společná certifikace systémů řízení jakosti, bezpečnosti a životního prostředí v Chemopetrolu pod kontrolou auditorů organizace Lloyd´s Register Quality Assurance. 9. listopadu byl do Chemopetrolu dodán nový čpavkový reaktor. Po kompletaci byl reaktor R – 101 koncem roku uveden do provozu. Koncem listopadu byla zahájena výstavba benzenového zásobníku, který má zvýšít skladovací kapacitu jednoho z produktů EJ.

2006 - Francois Vleugels byl jmenován 16. 2. dozorčí radou Unipetrolu členem představenstva společnosti. V polovině března byly auditorem (LRQA) ověřeny výkazy o emisích skleníkových plynů za rok 2005.  V březnu skončila montáž nových skladů polypropylénu. Chemopetrol prezentoval svůj výrobní program polyetylénu v dubnu Aténách. Ve vyhodnocení Roku bezpečnosti (za 2005) v podnicích skupiny Unipetrol se Chemopetrol umístil na 3. místě. Plánovaná odstávka linky „A" výrobny zplynování mazutu začala 5. června a skončila 23. června. V červnu zástupci Chemopetrolu převzali, v rámci projektu odstraňování starých ekologických zátěží (OSEZ), drenážní systém. V pátek 30. června Chemopetrol uzavřel smlouvu s firmou TELLMER o prodeji stoprocentního podílu dceřiné společnosti B.U.T. Po 46 měsících Ing. Petr Cingr opouští Chemopetrol z pozice generálního ředitele. Představenstvo společnosti rozhodlo o novém vedení. Francois Vleugels byl jmenován od 1. července generálním ředitelem Chemopetrolu a současně Miroslav Krejčí od 17. července zastává funkci výkonného ředitele. Zásobník o kapacitě 10 000 m3 benzenu byl předán do provozu. Zástupci  firem skupiny Unipetrol se v Záluží 3. srpna zúčastnili úvodního pracovního setkání na téma Centrum sdílených služeb (SSC). V období od 4. do 17. října byla přerušena výroba etylenu, zejména kvůli čištění primární kolony DA 101 a kolony 404 etylenové jednotky. Chemopetrol vyhrál v soutěži Podnik podporující zdraví roku 2006 a získal ocenění 1. stupně. Předání cen proběhlo 24. října v Kaiserštejnském paláci v Praze. Ve středu 22. listopadu začal provoz nového reaktoru R-101 ve výrobně čpavku a močoviny. Chemopetrol v roce 2006 poskytnul v rámci Transportního informačního a nehodového systému (TRINS) pomoc 3. stupně.

2007 -  činnost zahájilo Centrum sdílených služeb (SSC) a úsek Optimalizace obchodního řetězce (SCM). V únoru Chemopetrol uspořádal pro své zákazníky zákaznický den v Příchovicích (Harrachov). Dne 20. 2. 2007 byl ukončen výkon některých činností ve společnosti Unipetrol Rafinérie v souvislosti s vyčleněním organizační části střediska sdílených služeb do samostatné společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 10. 3. etylénová jednotka vyrobila 5miliontou tunu propylenu a 28. 3. 2007 Chemopetrol vyrobil 10miliontou tunu etylenu. Společnost vykázala v 1. čtvrtletí roku tržby ve výši 8,5 mld. Kč při dosažení čistého zisku ve výši 1,0 mld. Kč, což byl nejlepší výsledek prvního čtvrtletí v historii podniku. Dne 8. 3. 2007 bylo rozhodnuto o vyčlenění Střediska sdílených služeb do samostatné společnosti v rámci skupiny UNIPETROL ke dni 1. 4. 2007 a s tím souvisejícím převodem činností a zaměstnanců Střediska sdílených služeb do této samostatné společnosti. V dubnu došlo k odštěpení Centra sdílených služeb ze společnosti UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. do společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. V dubnu společnost podepsala smlouvy s 13 partnerskými městy a obcemi a darovala jim darovala 1,2 milionu korun. V červnu byl uspořádán zaměstnanecký den v areálu Loučky. Byla zahájena rekonstrukce části BČOV, která se krátkodobě negativně projevila na kvalitě vody v řece Bílině. Za překročení limitů byla společnosti udělena pokuta ve výši 1 mil. Kč. Rekonstrukce byla ukončena v říjnu 2007. Jednateli společnosti UNIPETROL RPA byli dne 10. 7. 2007 jmenováni Ing. Miroslav Krejčí a Ing. Ivan Ottis. Dne 11. 7. 2007 bylo rozhodnuto o fúzi sloučením mezi společnostmi Unipetrol Rafinérie a Chemopetrol jako zanikajícími společnostmi a Unipetrol RPA jako společností nástupnickou. Na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 24. 7. 2007 byl z funkce jednatele společnosti Unipetrol RPA odvolán pan François Vleugels. V srpnu se Chemopetrol, Unipetrol Rafinérie a Unipetrol RPA se slučují do jedné společnosti s názvem UNIPETROL RPA, s.r.o. V důsledku této fúze společnosti CHEMOPETROL a UNIPETROL RAFINÉRIE zanikly bez likvidace s tím, že veškerý jejich majetek, práva a závazky včetně závazků z pracovněprávních vztahů přešly na UNIPETROL RPA, jakožto jejich nástupnickou společnost. Dne 1. 9. 2007 byly sloučeny dosavadní závody Petrochemie a Agro do nového Závodu chemických výrob. Byl dokončen projekt Biopaliva 2006. V srpnu začala nejrozsáhlejší odstávka a také největší investice do modernizace provozu. Byla odstavena etylénová jednotka v průmyslovém areálu společnosti Unipetrol RPA a souběžně s tím proběhla i odstávka ve společnosti Česká Rafinérská.  Dne 25. 9. 2007 bylo rozhodnuto o změně názvu společnosti HC CHEMOPETROL, a.s. na HC Litvínov, a.s. V říjnu se Unipetrol RPA se prezentoval na 17. ročníku mezinárodního plastikářského veletrhu na výstavišti v Düsseldorfu. Dne 18. 10. 2007 byl čtvrtým jednatelem společnosti Unipetrol RPA jmenován Czeslaw Adam Bugaj.  V listopadu po plánované odstávce najely v Unipetrolu RPA do provozu všechny výrobní jednotky.  V prosinci se společnost Unipetrol RPA rozhodla uhradit celoroční náklady na připojení 19 školám ve městech a obcích s nimiž spolupracuje.

2008 - na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 18. března 2008 došlo k prodeji akcií obchodní společnosti WALTER a.s. Byla předána do ostrého provozu I. fáze zákaznického portálu pro společnost UNIPETROL RPA - BU I . Dne 17. dubna 2008 provedl SP Swedish National Testing and Research Institute Göteborg kontrolní audit k certifikaci polyetylen LITEN PL 10. Na základě Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2008 došlo ke změně obchodní firmy – vymazává se CHEMICKÁ SERVISNÍ, a.s. a zapisuje se CHEMOPETROL, a.s. (změna obchodní firmy je v obchodním rejstříku zapsána od 25. dubna 2008). Koncem dubna proběhla na etylenové jednotce zpětná instalace poškozeného coldboxu, kterou se oproti původním předpokladům podařilo zajistit za provozu jednotky. Byla dokončena a úspěšně uvedena do provozu investice VBU Recontacting, zajišťující snížení ztrát uhlovodíkových plynů na minimum. V rámci konaného Veletrhu Plastex se současně uskutečnil Zákaznický den pro tuzemské zákazníky. Byla provedena instalace chladiče na PP, umožňující částečné navýšení výroby v rámci investiční akce "Zvýšení kapacity polypropylenu na 275 kt/r". Provedena instalace nové technologie pro vlastní SAP datové centrum pro všechny společnosti skupiny UNIPETROL. Rozsáhlé areálové havarijní cvičení prověřilo účinnost vnitřního Havarijního plánu společnosti ve spolupráci se společnostmi UNIPETROL DOPRAVA a UNIPETROL SERVICES a orgány státní správy. K 30. červnu 2008 odstoupil z funkce jednatele společnosti Ing. Miroslav Krejčí. Dne 4. července 2008 byla na etylenové jednotce zahájena výroba nového výrobku C10-frakce. Byla realizována technologická úprava zvyšující kapacitu a účinnost zpracování sirovodíkových odplynů vznikajících při zpracování ropy. Jde o významný příspěvek k ochraně životního prostředí znamenající snížení emisí oxidu siřičitého. Proběhla realizace projektu nový Service Desk ve společnosti UNIPETROL SERVICES, který zkvalitní služby uživatelů ve společnostech UNIPETROL, UNIPETROL RPA, UNIPETROL SERVICES, UNIPETROL DOPRAVA a Benzina. Byla dokončena poslední fáze projektu Modernizace a rekonstrukce výrobny POX na závodu AGRO. Byl odstartován projekt SAP HR, který má zkvalitnit a standardizovat personální procesy napříč všemi společnostmi skupiny UNIPETROL. K 29. srpnu 2008 odstoupil z funkce jednatele společnosti pan Petr Sosík. Dne 29. srpna 2008 byli na základě rozhodnutí jediného společníka jmenováni do funkce jednatele společnosti pan Francois Vleugels a Arkadiusz Kotlicki. Dne 3. září 2008 provedla společnost IKEA svůj první audit výroby polypropylenu a souvisejících činností, zaměřený na oblast ochrany životního prostředí a problematiku pracovních a sociálních podmínek dle celosvětového standardu IWAY. Na základě notářského zápisu NZ 394/2008 ze dne 5. 9. 2008 došlo ke změně v Zakladatelské listině v počtu jednatelů společnosti ze 4 na 5 jednatelů. Dne 16. září 2008 byl na základě rozhodnutí jediného společníka jmenován do funkce pátého jednatele společnosti s účinností od 1. října 2008 pan Wojciech Ostrowski. Bylo převzato do vlastní správy certifikované SAP zákaznické kompetenční centrum pro všechny společnosti skupiny UNIPETROL. Ve dnech 1.-17. října 2008 proběhl úspěšně recertifikační audit integrovaného systému řízení. Audit byl proveden certifikační organizací Lloyďs Register Quality Assurance dle předem stanoveného plánu. Byl zaměřen na oblast systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a zjištěný stav byl porovnáván s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Byla dokončena realizace první fáze zákaznického portálu BU I. V rámci technologické odstávky etylenové jednotky byla společností INTECHA, s.r.o. připojena kolona DA-251, která plně nahradila v červnu poškozenou kolonu DA-203. Alternativním řešením se podařilo v rekordním čase nahradit poškozené zařízení na vypírku kyselých plynů a docílit produkce opět v plné kvalitě. V souvislosti se změnou kvality etylenu došlo k odstávce výrobních jednotek. Došlo k vyhlášení vyšší moci na vstřikovací HDPE z důvodu změny kvality etylenu. Byla dokončena Rekonstrukce pyrolýzní pece BA-106 v prostoru etylenové jednotky. Byla dokončena a úspěšně uvedena do provozu investice Stáčení surovin pro etylenovou jednotku na koleji 106, která významně zvyšuje flexibilitu zajišťování surovin pro petrochemii. Dopady světové finanční a ekonomické krize donutily UNIPETROL RPA omezit produkci na svých výrobních jednotkách. Nejvíce se omezení dotklo výroben etylenové jednotky, polyetylenu a oxoalkoholů. Byla zahájena II. fáze zákaznického portálu pro společnost UNIPETROL RPA – BU I. Byl zahájen projekt Internet pro všechny společnosti skupiny UNIPETROL. Byla dokončena výstavba nové výrobny extrakce benzenu v prostoru Petrochemie. V roce 2008 došlo k významnému snížení úrazovosti oproti roku 2007. V roce 2008 se nestal žádný pracovní úraz s absencí. Doba od posledního pracovního úrazu s pracovní neschopností byla k 31. prosinci 2008 435 kalendářních dnů. Jedná se o nejlepší výsledek v oblasti úrazovosti v celé historii společnosti. Byla dokončena další etapa rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod. Celková rekonstrukce je prováděna v souvislosti s aplikací nové legislativy na ochranu životního prostředí.

2009 - více »​

 
 

Značky Skupiny UNIPETROL