Velikost textu:  A AA
Benzen

Používá se pro výrobu etylbenzenu (styren – polystyren), kumenu, cyklohexanu (umělá vlákna - nylon) a barviv.

Všeobecná charakteristika

Benzen ropný je čirá, bezbarvá, těkavá kapalina s charakteristickou aromatickou vůní. Vyrábí se pyrolýzou ropných surovin a následnou hydrogenací pyrolýzního benzínu.

Produkt lze používat výhradně jako meziprodukt pro výrobu jiných chemických látek, jak je definováno v čl. 3(15) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, a při použití musí být dodrženy přísně kontrolované podmínky definované v čl. 18(4) nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH. Produkt nesmí být používán jiným způsobem.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

Specifikace

Parametr Je​dnotka Hodnota Metoda stanovení
Obsah benzenu % hm. min. 99,9 ASTM D 7504
Vnější vzhled   bez viditelných mechanických nečistot ASTM D 2359
Obsah n-heptanu ppm hm. max. 100 ASTM D 7504
Obsah toluenu a metylcyklohexanu ppm hm. max. 500 ASTM D 7504
Hustota při 15 °C ​​kg/m3 880 - 888 ASTM D 4052
Bod krystalizace °C min. 5,4 ASTM D 852
Obsah celkové síry ppm hm. max. 1 ASTM D 4294
Stupeň zabarvení kyselinou sírovou g K2Cr2O7/ l max. 0,1 ASTM D 848

Balení, skladování, doprava

Benzen se skladuje v těsně uzavřených, izolovaných, otápěných zásobnících pod mírným přetlakem dusíku. Dodává se v železničních cisternách, naplněných nejvýše do 90 % objemu. Pro dopravu a skladování platí ČSN 65 0201 a příslušné přepravní a bezpečnostní předpisy.

​​​​

​Soubory ke stažení

Obchodní kontakty

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na:

Marta Rosul
+48 24 256 66 16
marta.rosul@orlen.pl

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL