Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Pohonné hmoty/  Benzíny/  Bezolovnatý automobilový benzín BA 95
Velikost textu:  A AA
Bezolovnatý automobilový benzín BA 95

 Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 228

Specifikace
Parametr BA 95 BA 98
Oktanové číslo VM, min. 95 98
Oktanové číslo MM, min. 85 88
Vzhled čirý a jasný čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3 720 - 775 725 - 775
Obsah olova - mg/l, max. 5 5
Destilační zkouška    
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 20 - 48 20 - 48
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 22 - 50 22 - 50
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 71 46 - 71
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75 75
- konec destilace - °C, max. 210 210
Tlak nasycených par – kPa léto (22.4. – 30.9.) 45 - 60 45 - 60
Tlak nasycených par – kPa zima (16.11. – 21.3.) 60 - 90 60 - 90
​Tlak nasycených par – kPa přechodové jarní období (22.3. – 21.4.) ​50 - 80 50 - 80​
​Tlak nasycených par – kPa přechodové podzimní období (1.10. – 15.11.) ​50 - 90 50 - 90​
Index těkavosti od 1.10. do 15.11. (přechodové podzimní období), max. 1150 1150
​Index těkavosti od 22.3. do 21.4. (přechodové jarní období), max.  ​1050 1050​
Oxidační stabilita - minuty, min. 360 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné nepřítomné
Obsah síry - mg.kg-1 10 10
Obsah pryskyřic - mg.10​0cm-3, max. 5 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18 18
Obsah kyslíku - % (M/M), max. 2,7 2,7
​Obsah etanolu, max. ​5 ​5
​Index těkavosti 

Pozn.: léto 22.4.-30.9., zima 16.11.-21.3., přechodové období 22.3.-21.4. a 1.10.-15.11.

Použití
Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou s výjimkou bezolovnatého automobilového benzinu Speciál, který je určen jako náhrada olovnatého Speciálu pro starší automobily s netvrzenými ventilovými sedly.

Balení, skladování, doprava
Bezolovnaté automobilové benzíny se dodávají v železničních a silničních cisternových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.*

Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje
Bezolovnaté benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

*Zákon č. 185/2001 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

​​
  

​Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

 

Dodací podmínky
 
 
2017
   

 

2019

 

2020

  

 

Obchodní kontakty

paliva@unipetrol.cz ​
+420 225 001 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL