Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Pohonné hmoty/  Nafty/  Aditivovaná nafta
Velikost textu:  A AA
Aditivovaná nafta

Všeobecná charakteristika motorové nafty

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Motorová nafta s příměsí aditiva vylepšuje některé vlastnosti paliva:

  • protikorozní vlastnost paliva prodlužuje živostnost motoru a chrání jeho citlivé části
  • svým složením potlačuje tvorbu emulzí a úsad, což chrání motor proti opotřebení, snižuje jeho hlučnost a zmenšuje mechanické namáhání klikového mechanizmu motoru
  • díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do vozidel na čerpacích stanicích

Základní kvalitativní parametry

ČSN EN 590


Specifikace

Paramet​r​​

​Třída B

​Třída D

​Třída F

​Třída 2

​Časové rozmezí pro expedici

​15.4. - 30.9.

​1.10. - 15.11.

​16.11. - 28.02.

​1.3. - 14.4.

Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max.

0

-10

-20

Cloud Point (CP) - °C, max.

-

-

-

Hustota při 15°C - kg.m-3

820 - 845

820 - 845

820 - 845

Cetanové číslo, min.

51

51

51

Cetanový index, min.

46

46

46

Destilační zkouška

- do 250°C předestiluje - % obj., max.

<65

<65

<65

- do 350°C předestiluje - % obj., min.

85

85

85

- 95% (V/V) předestiluje při °C, min.

360

360

360

Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.

2 - 4,5

2 - 4,5

2 - 4,5

Bod vzplanutí PM - °C, min.

nad 55

nad 55

nad 55

Obsah síry - mg.kg-1, max.

10

10

10

Obsah vody - mg.kg-1, max.

200

200

200

Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.

24

24

24

Obsah popela - % hm., max.

0,01

0,01

0,01

 

Oxidační stabilita - g.cm-3, max.

25

25

25

 

Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm

460

460

460

 

Obsah FAME, max.

7

7

7

 

Hustota při 15°C - kg.m-3

 

 

 

800 - 840

Cetanové číslo, min.

 

 

 

51

Cetanový index, min.

 

 

 

46

Filtrovatelnost - °C, max.

 

 

 

-32

TVP - °C, max.

 

 

 

-22

Destilační zkouška

 

 

 

 

- do 180°C předestiluje - % obj., max.

 

 

 

10

- do 340°C předestiluje - % obj., min.

 

 

 

95

Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.

 

 

 

1,5 - 4

 ​​
Použití
Aditivovaná motorová nafta nové generace se používá jako palivo pro vznětové motory. Jejími hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi.

Balení, skladování, doprava
Aditivovaná nafta se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

 

Dodací podmínky
 
 
2017
 

 

2019

 

2020


2021.pdf2021

 

Kontakty

paliva@unipetrol.cz
+420 225 001 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL