Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Pohonné hmoty/  Nafty/  UltraDiesel (aditivovaná nafta)
Velikost textu:  A AA
UltraDiesel (aditivovaná nafta)

​Všeobecná charakteristika motorové nafty

Motorové nafty jsou směsi kapalných uhlovodíků získávané z ropy destilací a hydrogenační rafinací vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Motorové nafty mohou obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Motorová nafta s příměsí aditiva vylepšuje některé vlastnosti paliva:
  • protikorozní vlastnost paliva prodlužuje živostnost motoru a chrání jeho citlivé části
  • svým složením potlačuje tvorbu emulzí a úsad, což chrání motor proti opotřebení, snižuje jeho hlučnost a zmenšuje mechanické namáhání klikového mechanizmu motoru
  • díky nižší pěnivosti usnadňuje tankování do vozidel na čerpacích stanicích

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 590

Specifikace

​Parametr ​Třída B ​Třída D ​Třída F ​Třída 2
​Časové rozmezí pro expedici ​15.4. - 30.9. ​1.10. - 15.11. ​16.11. - 28.02.
​1.3. - 14.4.
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max. 0 -10 -20
Cloud Point (CP) - °C, max. - - -
Hustota při 15°C - kg.m-3 820 - 845 820 - 845 820 - 845
Cetanové číslo, min. 51 51 51
Cetanový index, min. 46 46 46
Destilační zkouška
- do 250°C předestiluje - % obj., max. <65 <65 <65
- do 350°C předestiluje - % obj., min. 85 85 85
- 95% (V/V) předestiluje při °C, min. 360 360 360
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 2 - 4,5 2 - 4,5 2 - 4,5
Bod vzplanutí PM - °C, min. nad 55 nad 55 nad 55
Obsah síry - mg.kg-1, max. 10 10 10
Obsah vody - mg.kg-1, max. 200 200 200
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max. 24 24 24
Obsah popela - % hm., max. 0,01 0,01 0,01
Oxidační stabilita - g.cm-3, max. 25 25 25
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm 460 460 460
Obsah FAME, max. 7 7 7
Hustota při 15°C - kg.m-3 800 - 840
Cetanové číslo, min. 51
Cetanový index, min. 46
Filtrovatelnost - °C, max. -32
TVP - °C, max. -22
Destilační zkouška
- do 180°C předestiluje - % obj., max. 10
- do 340°C předestiluje - % obj., min. 95
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min. 1,5 - 4

Použití
UlraDiesel je plně aditivovaná motorová nafta nové generace a používá se jako palivo pro vznětové motory. Jejími hlavními přednostmi jsou snižování spotřeby paliva, snižování emisí, vyšší výkon a ochrana citlivých částí motoru a palivového systému proti korozi.

Balení, skladování, doprava
UlraDiesel se dodává v silničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Základní bezpečnostní údaje
Motorové nafty jsou čirou nažloutlou až žlutou hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 55°C.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

 

Dodací podmínky
 
 
2017
 

 

2019

 

2020

 

Kontakty

paliva@unipetrol.cz
+420 225 001 433

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL