Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Ostatní rafinérské produkty/  Topné oleje/  Slurry Oil - Těžký zbytek z krakování
Velikost textu:  A AA
Slurry Oil - Těžký zbytek z krakování

Všeobecná charakteristika

Slurry je vysokovroucí, aromatický zbytek po destilaci produktů fluidního katalytického štěpení ropných zbytků. Nástřikem FCC je zbytek po atmosférické destilaci ropy (dříve nazývaný mazut). V procesu FCC je tento zbytek štěpen na širokou paletu produktů od plynů, přes benzíny a komponenty motorových naft.

Zbytkem tohoto štěpení je slurry, které je koncentrátem těžkých aromatických uhlovodíků. Obsahuje popelové zbytky a prachové částice katalyzátoru do množství cca 0,2% a síru v množství  cca 1 – 1,5%. Hustota se pohybuje v rozmezí 1050 – 1150 kg/m3 a za normální teploty má vysokou viskozitu. Čerpání je možné až za vyšších teplot přes 40°C.

 

Použití

Použití je především jako palivo do spaloven těžkých topných olejů (teplárny, cementárny, elektrárny), dále jako palivo do zaoceánských lodí a na výrobu sazí termickým štěpením.

 

Balení, Skladování, Doprava

Topný olej je dodáván ve vhodných železničních nádržkových vozech vybavených topnými hady. Při skladování, dopravě a manipulaci s topnými oleji musí být dodržována příslušná zákonna ustanovení. (viz. Bezpečnostní list).

 

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

 
​​

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​


Dodací podmínky


2024​


2023​

 Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 166 458
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL