Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Ostatní rafinérské produkty/  Topné oleje/  ZOVS – Zbytkový olej vysokosirný
Velikost textu:  A AA
ZOVS – Zbytkový olej vysokosirný

Všeobecná charakteristika

ZOVS je směsí těžkého ropného zbytku vznikajícího převážně při termickém krakování destilačních zbytků získaných vakuovou destilací při zpracování ropy a střední ropné frakce, vroucí do 360°C. Dále může obsahovat olejovou frakci získávanou vakuovou destilaci krakovaných těžkých ropných zbytků.

Jedná se převážně o produkty dále hydrogenačně nerafinované, z čehož resultuje obsah síry do 3% hm.

Střední frakce slouží jako složka určující viskozitu a hustotu výsledného produktu. Tato kvalita je určována i požadavky jednotlivých odběratelů. Hustota při 15°C nepřekračuje 1000 kg.m-3 a střední hodnota kinematické viskozity se pohybuje dle požadavků do 60 mm2.s-1 při 100°C.

 

Použití

Používá se jako průmyslové palivo v těžkém průmyslu a dále jako komponenta pro výrobu paliv pro lodní dopravu.

 

Balení, Skladování, Doprava

Topný olej je dodáván ve vhodných železničních nádržkových vozech vybavených topnými hady. Při skladování, dopravě a manipulaci s topnými oleji musí být dodržována příslušná zákonna ustanovení. (viz. Bezpečnostní list)

 

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​


Dodací podmínky


2024​


2023​

 


 

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 166 458
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL