Velikost textu:  A AA
Butan topná směs (FCC C4)
Všeobecná charakteristika

Průmyslová topná směs je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi uhlíky v molekule s převládajícím obsahem butanů a butenů. V kapalném stavu je butan bezbarvou kapalinou, snadno těkající, specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry
ČSN 656481

Specifikace

Parametr Rozmezí
C2-uhlovodíky a inerty - %, max. 5
C3-uhlovodíky - %, max.​​ Dopočet do 100
C4-uhlovodíky - %, min. Dopočet do 100
C5-uhlovodíky - %, max. 7
Obsah síry - %, hm. 0,1

Použití
Průmyslová topná směs butan FCC se používá především pro topné účely v průmyslu nebo jako surovina pro další zpracování.

Balení, skladování, doprava
Průmyslová topná směs butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní bezpečnostní údaje
Butan je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40 °C nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.  

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

Dodací podmínky
 
2017
   
 

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@unipetrol.cz

 
 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL