Velikost textu:  A AA
Butan mix

​Všeobecná charakteristika

Butan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi uhlíky v molekule s převládajícím obsahem butanů. Butan je v kapalném stavu snadno těkající bezbarvá kapalina specifického zápachu​.

Základní kvalitativní parametry

ČSN 656481

Použití

Butan se používá pro topné účely v domácnostech, zvláště u přenosných plynových spotřebičů nebo jako surovina pro pyrolýzu.


Balení,skladování, doprava

Butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.​

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​

Dodací podmínky
 
   

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL