Velikost textu:  A AA
Butan mix

​Všeobecná charakteristika

Butan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi uhlíky v molekule s převládajícím obsahem utanů. Butan je v kapalném stavu snadno těkající bezbarvá kapalina specifického zápachu

Základní kvalitativní parametry

ČSN 656481

Použití

Butan se používá pro topné účely v domácnostech, zvláště u přenosných plynových spotřebičů nebo jako surovina pro pyrolízu


Balení,skladování, doprava

Butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list [220 kB]

Dodací podmínky
 
2017
   
 
 
   

Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@unipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL