Velikost textu:  A AA
Propan - Butanová směs pro pohon motorů

Všeobecná char​akteristika

Propan-butan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. Propan-butan je v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu.

Základní kva​litativní parametry

ČSN EN 589

Specifikace

​Parametr ​Specifikace
Oktan. číslo motor. metodou min. 89,0
Propan min. 20,00% hm
1,3 – butadien max. 0,09% hm
Korozivní působení na Cu max. 1
Obsah síry max. 30 ppm
Odparek max. 60 mg/kg
Tlak par LPG při 40°C 800,0 - 1550,0 kPa (zima) / 275,0 - 1550 kPa (léto)​
Tlak par LPG při 20°C min. 150 kPa (léto)
​Tlak par LPG při -5°C ​min. 150 kPa

Pou​žití

Používá se jako alternativní palivo pro k tomu uzpůsobená motorová vozidla.
 

Balen​í, skladování, doprava

Propan-butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s propan-butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.
 

Dopr​avní značení

RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23
 

Zák​ladní bezpečnostní údaje

Propan-butan je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C -nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​

Dodací podmínkyObchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 166 458
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL