Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Ostatní rafinérské produkty/  Zkapalněné ropné plyny (LPG)/  Propan – Butanová směs topná (letní, zimní)
Velikost textu:  A AA
Propan – Butanová směs topná (letní, zimní)
Všeobecná charakteristika

Propan-butan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. Propan-butan je v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry
ČSN 656481

Specifikace

Parametr Rozmezí

Oktanové číslo MM, min.​

89

Obsah dienů - % mol., max.

0,5

Sirovodík

negativní

Obsah síry - mg.kg-1, max.

200

Korozivní působe​ní na mědi

1

Odparek - mg.kg-1, max.

100

Absolutní tlak par při 40°C - kPa, max.

1550

Absolutní tlak par min. 250 kPa při teplotě - °C, min.

-5*

Použití
Propan-butan se používá jako topný plyn v domácnosti, chemických laboratořích, v průmyslu apod.

Balení, skladování, doprava
Propan-butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s propan-butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní bezpečnostní údaje
Propan-butan je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C -nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

​​​
  

Soubory ke stažení


Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL