Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Nabídka produktů/  Rafinérské produkty/  Ostatní rafinérské produkty/  Zkapalněné ropné plyny (LPG)/  Propan – Butanová směs topná (letní, zimní)
Velikost textu:  A AA
Propan – Butanová směs topná (letní, zimní)
Všeobecná charakteristika

Propan-butan je směs zkapalněných uhlovodíků převážně se třemi až čtyřmi uhlíky v molekule. Propan-butan je v kapalném stavu bezbarvá kapalina, snadno těkající, specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry
ČSN 656481​

Specifikace

Parametr Specifikace

 C3 – uhlovodíky

min. 55% hm. (zima) / min. 30% hm (léto)

C4 – uhlovodíky

15 – 40% hm. (zima) / 30 - 60% hm (léto)

1,3 – butadien

max. 0,09% hm.

Obsah síry

max. 100 ppm

Odparek

max. 100 mg/kg​

Sirovodík

max. 0,2 ppm

Tlak par LPG při 70°C 

max. 2600,0 kPa

Použití
Propan-butan se používá jako topný plyn v domácnosti, chemických laboratořích, v průmyslu apod.

Balení, skladování, doprava
Propan-butan se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s propan-butanem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní bezpečnostní údaje
Propan-butan je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C -nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

​​​​​
  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​

Dodací podmínkyObchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 166 458
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL