Velikost textu:  A AA
Rafinát II (Butan – butenová směs)
Všeobecná charakteristika

Rafinát II je směsí zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi atomy uhlíku v molekule s převažujícím obsahem butenu. Je to snadno těkající bezbarvá kapalina specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry
Nabídková kvalita.

Specifikace

Parametr Rozmezí
C3-uhlovodíky - %, max. 4
C4-uhlovodíky - %, min. 90
Butadien - %, max. 0,1
C5-uhlovodíky a vyšší - %, max. 1
Metanol - %, max. 5
MTBE - %, max. 0,1
Obsah síry - m​​g.kg-1, max. 20
Odparek - mg.kg-1, max. 100

Použití
Rafinát II se používá jako topný plyn v průmyslových zařízeních a pro speciální účely.

Balení, skladování, doprava
Rafinát II se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s rafinátem II musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopravní značení
RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní bezpečnostní údaje
Rafinát II je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C -nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení


Obchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů

Tel. 476 505 031
mobil: 736 505 031
fax. 476 162 903
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL