Velikost textu:  A AA
Butan – butenová směs

Všeobec​ná charakteristika

Butan - butenová směs je směsí zkapalněných uhlovodíků převážně se čtyřmi atomy uhlíku v molekule s převažujícím obsahem butenu. Je to snadno těkající bezbarvá kapalina specifického zápachu.

Základní kvalitativní parametry

Nabídková kvalita.

Specifikace

Parametr Specifikace
Hustota 610 kg/m3
Buteny 60% hm.
1,3 - butadien 0,4% hm.
Isobutan 25%
Obsah síry max. 20 ppm
Korozivní působení na měď 1
Odparek max. 100,00 mg/kg

Pou​žití

Butan - butenová směs se používá jako topný plyn v průmyslových zařízeních a pro speciální účely.

Balen​í, skladování, doprava

Butan - butenová směs se dodává pod tlakem v železničních cisternách a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s Butan - butenovou směsí musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

Dopr​avní značení

RID/ADR: 2/2f
UN: 1965
Kemler: 23

Základní b​ezpečnostní údaje

Butan - butenová směs je velmi těkavá hořlavá kapalina, která se uchovává pod tlakem v tlakových nádobách. Při vypuštění do prostoru s atmosférickým tlakem nastává vypařování varem při teplotách až -40°C - nebezpečí vzniku omrzlin.

Produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP.

  

Soubory ke stažení

Bezpečnostní list​​

Dodací podmínkyObchodní kontakty

Ing. Vítězslav Hobrlant
vedoucí odboru ostatních rafinérských produktů
+420 476 166 458
+420 736 505 031
vitezslav.hobrlant@orlenunipetrol.cz​

 
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL