Jste zde: orlenunipetrolrpa.cz > CZ/  Služby a areál/  Chempark Záluží/  ​Laboratoř hygieny práce
Velikost textu:  A AA
​Laboratoř hygieny práce
Akreditovaná laboratoř hygieny práce je začleněna ve společnosti jako Pracoviště 1 – Laboratoř hygieny práce a je vymezeným útvarem Laboratoře Agro a vod v Úseku kontroly jakosti.
Poskytuje služby v oblasti měření faktorů pracovního prostředí (koncentrace chemických látek, celkové a respirabilní prašnosti, umělého osvětlení, hluku a mikroklimatických podmínek).
Laboratoř hygieny práce je akreditovaná ČIA, pod číslem 1050.2
Příloha k osvědčení (CZ)Příloha osvedceni o akreditaci c. 17-2020.pdfPříloha osvedceni o akreditaci č. 17/2020
Předmět akreditace: Měření fyzikálních a chemických faktorů pracovního prostředí včetně vzorkování, vymezené přílohou tohoto osvědčení.
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL