Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  SLUŽBY A AREÁL/  Chempark Záluží/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace
Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro Unipetrol RPA​ ​Platí pro Jednotky Rafinérie
Evakuační plán Evakuační plán 1.9.2017
​Ceník služeb

Ceník 2019 od 1. ledna 2019

​1.1.2019

​Informace společnosti Informace o rizikách UNIPETROL RPA, s.r.o. 1​.10.2014​
Informace společnosti Rizika vyplývající z provádění pracovních činností a opatření přijatá k jejich minimalizaci nebo odstranění 1.1.2018
​Informace o rizicích

Seznámení s riziky - Vnitřní havarijní plán - Rafinérie Kralupy

Seznámení s riziky - Vnitřní havarijní plán - Rafinérie Litvínov

4.10.2017​
Sankce v oblasti HSE Sankce v oblasti HSE - Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana - sazebník 16.1.2015
​Požadavky na nehořlavé, antistatické oděvy Požadavky na oděvy 5.1.2009​
​Bezpečnostní zpráva ​​Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA​ 17. 9. 2018
​Bezpečnostní zpráva

​Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA​ - Jednotka Rafinérie Kralupy

Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA​ - Jednotka Rafinérie Litvínov

16.1.2019​
​​Písemné pokyny podle ADR ​​Písemné pokyny pro případ nehody - ADR 1.1.2017​
​​Písemné pokyny podle RID Písemné pokyny pro případ nehody - RID ​1.1.2017
​Tabulka IRZ Evidence odpadů do IRZ od kontraktorů ​1.1.2018
Politika IMS Politika IMS 25.5.2017
​Směrnice 135 ​Vstupy a vjezdy do areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., Kralupy nad Vltavou ​1.8.2016​​
​​Směrnice 316 Potrubní mosty 26.11.2018
​​Směrnice 317 Zásady protikorozní ochrany strojního a technologického zařízení 15.2.2010​
​Směrnice 338 ​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami 1.5.2019​​
​Směrnice 343 ​Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic ​1.6.2019
​Směrnice 350 Technická dokumentace 8.1.2019
​​Metodika S 350/1 Požadavky na výkresovou dokumentaci izometrií potrubních rozvodů 8.1.2019
​​​Metodika S 350/2 Požadavky na zhotovení schémat toků procesu (PFS) a schémat P&ID 8.1.2019
​​​Metodika S 350/3 Seznam a struktura hodnot DCC kódu 8.1.2019
​​​​Metodika S 350/4

​Vstupní data pro tvorbu technického asset registru

Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty strojní
Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty MaR a ASŘTP
Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty elektro 

8.1.2019​
​​​​Metodika S 350/5

Požadavky na seznamy a popisná data náhradních dílů

Seznamy náhradních dílů

8.1.2019​
Směrnice 361 Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech 15.9.2016
Směrnice 372 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy 30.10.2017
Směrnice 402 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací 22.12.2017
​Směrnice 405 ​​Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti 1.7.2016​
​​Směrnice 406 ​Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu 9.5.2019
​​Směrnice 407 Mechanické zajištění zařízení 6.6.2015​
​​​Směrnice 410 ​Hluk a vibrace 5.7.2014​
​​​Směrnice 420 ​Práce ve výškách ​1.12.2018
​​​​Směrnice 422 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací ​18.12.2017
​Směrnice 422 - Formulář 1 ​Žádanka na instalaci prozatímního elektrického zařízení 18.12.2017​
​Směrnice 422 - Formulář 2a ​Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám - Litvínov ​18.12.2017
​Směrnice 422 - Formulář 2b Povolení k výkopu, překopu a terénním úpravám - Kralupy ​18.12.2017
Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky 30.1.2019
​Směrnice 425 Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) 2​6.1.2018​
​Směrnice 427 Přenosné žebříky (NOVÉ) 1.1.2018​
​Směrnice 429

Práce v nebezpečných prostorech

(Nahrazuje S408 "​Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu" platnou pro Rafinérii, o.z.)

1​.8.2018​
​Směrnice 434 ​Azbest 27.3.2013​
​Směrnice 435 ​Povolení k práci ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 1 ​Povolení práce na zařízení / Práce s otevřeným ohněm / Příkaz ke svařování / Příkaz V ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 3 ​Zvláštní požárně bezpečnostní opatření ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 4 Požární dohled 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 5 Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 7 ​Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 10 ​Analýza zajištění bezpečnosti při práci - JHA 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 11 Odpovědnosti a role týkající se formuláře a příloh povolení k práci 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 17 Požadavky na rizikové činnosti 16.7.2014​
​​​Směrnice 443/1 ​​Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu) ​27.3.2018​
​Směrnice 443/1 - Příloha 1 Rozmístění IDP ​​27.3.2018​
​​Směrnice 443/1 - Příloha 12 ​Schéma - výskyt sirovodíku - bl.25 a 26 - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 13 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - bl. 24 - FCC - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 14 ​Soupis výstražných tabulek H2S - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 15 ​​Soupis výstražných tabulek H2S - Litvínov ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 19 Schéma - výskyt sirovodíku - flérový systém (Kralupy) ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 20 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 1 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 21 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 2 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 22 Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 3 (Litvínov) 27.3.2018​
Směrnice 444/2 Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí (NOVÉ) 16.7.2019 Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 445, formulář 1 Propustka odpadu přes bránu 9.5.2016
Směrnice 445, formulář 2 Přejímací list zařízení fy. PARTR, s.r.o. 9.5.2016
Směrnice 465 Povolování prací 31.10.2017
Směrnice 477 Vstup a vjezd do Chemparku Záluží 4.11.2016​
Směrnice 694 Pohyb materiálu, propustky 1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 1

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.pdf)

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 2

Permanentní propustka (*.pdf)

Permanentní propustka (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 3

Seznam převáženého materiálu (*.pdf)

Seznam převáženého materiálu (*.docx)

1.6.2018
Směrnice 704

Užívání území společnosti

3.1.2019
Směrnice 751 Informační systém pro Facility Management 25.7.2016
​Provozní bezpečnostní předpis 01 ​Kontrola a monitoring ovzduší při práci na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ 21.4.2015​
​Příručka ​Povolení k práci ​21.11.2017
​Pracovní postup PRP 3 Filtrační dýchací přístroj 1.9.2007​
​​Pracovní postup PRP 6 Oživovací kyslíkový přístroj SATURN-OXY 1.9.2007​​
​​​Pracovní postup PRP 14 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIR GO ​15.3.2012
​​​​Pracovní postup PRP 16 Poplachová výstraha MSA AUER MOTIONSCOUT ​​15.3.2012
​​​​​Pracovní postup PRP 20 Vzduchový dálkový izolační dýchací přístroj - MSA DSL-P 7​.4.2014​
​​​​​​Pracovní postup PRP 21 ​Práce na trakčním vedení vlečky a v jeho blízkosti ​9.4.2017​
​Seznam N norem Seznam N norem 19.9.2019
​N normy - externí firmy​ Pravidla pro poskytování norem externím firmám ​---​
 

 N normy

 
  
  
Složka: N 10N 10
Složka: N 11N 11
Složka: N 12N 12
Složka: N 13N 13
Složka: N 14N 14
Složka: N 15N 15
Složka: N 16N 16
Složka: N 18N 18
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL