Velikost textu:  A AA
Distribuce elektřiny
UNIPETROL RPA, s.r.o. je držitelem licence na distribuci elektřiny na vymezeném území specifikovaném touto licencí.

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. – Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), byla vypracována, ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem, "Pravidla provozování lokální distribuční soustavy" (dále jen PPLDS).
PPLDS stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě v areálu Chempark Záluží, pro její užívání a jsou závazná pro všechny uživatele LDS.

Nedílnou součástí PPLDS jsou „Přílohy PPLDS" specifikující provádění některých ustanovení energetického zákona na základě vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Aktuální znění zákona č.458/2000 Sb., včetně aktuálního znění prováděcích vyhlášek k zákonu č.458/2000 Sb., je uvedeno na webových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

Lokální distribuČní soustava

Provozovatel LDS
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Ing. Vladislav Baláš
tel. 476 162 509
Vladislav.Balas@unipetrol.cz

Správa LDS
Zdeněk Vízner
tel. 476 162 510
Zdenek.Vizner@unipetrol.cz

Provoz LDS:

rozvodny R200
Jiří Videman
tel. 476 162 522
Jiri.Videman@unipetrol.cz

rozvodny R110, RPCH, RAP,
R700, distribuční trafostanice
Ing. David Papoušek 
tel. 476 163 208
David.Papousek@unipetrol.cz
 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL