Jste zde: unipetrolrpa.cz > CZ/  SLUŽBY A AREÁL/  Chempark Záluží/  Závazné normy a informace
Velikost textu:  A AA
Závazné normy a informace

NOVINKY NA TÉTO STRÁNCE

Datum Aktualita
​8.9.2020 ​Vložena aktualizovaná směrnice 465 "Povolování prací" (2. vydání), platná od 1.1.2021 pro BENZINA, odštěpný závod.
​7.9.2020 ​Vložena aktualizovaná verze Evakuačního plánu UNIPETROL RPA, s.r.o. platná od 20.8.2020
​7.5.2020 ​Pro BENZINA, odštěpný závod vloženy směrnice 402/2 "Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací" a 465 "Povolování prací".
​4.5.2020 ​Vložena nová směrnice 135 "Vstupy a vjezdy do areálu UNIPETROL RPA, s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy", která s platností od 1.6.2020 ruší směrnici 135 "Vstupy a vjezdy do areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., Kralupy nad Vltavou".
​14.4.2020 ​​Vloženo aktualizované ​Nařízení 2020/01 Rafinérie "​Základní požadavky HS pro realizaci prací ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – JRKR a JRLI".
​14.4.2020 ​​​Vloženo aktualizované ​​​Nařízení 2020/02 Chempark "​Základní požadavky HSE pro realizaci prací ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.".
24.2.2020 Vložen aktualizovaný Seznam N-norem (změna norem N 11013 a N 11021).
21.2.2020 Vložena nová verze Šablony chemických analýz.
​19.2.2020 ​Vloženo nové ​Nařízení 2020/01 Rafinérie "​Základní požadavky HS pro realizaci prací ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – JRKR a JRLI".
​19.2.2020 ​​Vloženo nové ​​​Nařízení 2020/02 Chempark "​Základní požadavky HSE pro realizaci prací ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.".

 

BENZINA, odštěpný závod

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro BENZINA, odštěpný závod
Směrnice 402/2 Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací (BENZINA, o.z.) - (NOVÉ) 1.6.2020
​Směrnice 465 ​Povolování prací (BENZINA, o.z.)
Směrnice platí do 31.12.2020!
1.6.2018​
​Směrnice 465 ​Povolování prací (BENZINA, o.z.) - (NOVÉ)
Směrnice platí od 1.1.2021!
​1.1.2021
​​

 UNIPETROL RPA, s.r.o.

Označení Název
Pla​tnost od
(dokumentu/změny)
P​latí pro Unipetrol RPA​ ​Platí pro Jednotky Rafinérie
​Šablona chemických analýz ​​Šablona chemických analýz (NOVÉ)
(Určeno pro import dat chemických analýz k vrtům v okolí areálu Chempark Záluží)
Soubor je k dispozici ve formátu *.zip
18.2.2020
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Evakuační plán Evakuační plán UNIPETROL RPA, s.r.o.​ 20.8.2020​  Neplatí pro Jednotku Rafinérie Kralupy
​Ceník služeb ​Ceník 2020 od 1. ledna 2020
​1.1.2020​
​Nařízení 2020/01 Rafinérie ​Základní požadavky HS pro realizaci prací ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – JRKR a
JRLI
  (NOVÉ)
14.4.2020​
​​Nařízení 2020/02 Chempark ​Základní požadavky HSE pro realizaci prací ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.  (NOVÉ) 14.4.2020​
​Informace společnosti Informace o rizikách UNIPETROL RPA, s.r.o. 1​.1.2020​
Informace společnosti Rizika vyplývající z provádění pracovních činností a opatření přijatá k jejich minimalizaci nebo odstranění 1.1.2020
​Informace o rizicích

Seznámení s riziky - Vnitřní havarijní plán - Rafinérie Kralupy

Seznámení s riziky - Vnitřní havarijní plán - Rafinérie Litvínov

4.10.2017​
Požadavky na nehořlavé, antistatické oděvy Požadavky na oděvy 5.1.2009​
Sankce v oblasti HSE Sankce v oblasti HSE - Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana - sazebník 16.1.2015
​Bezpečnostní zpráva ​​Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA​ 17. 9. 2018
​Bezpečnostní zpráva

​Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA​ - Jednotka Rafinérie Kralupy

Bezpečnostní zpráva Unipetrolu RPA​ - Jednotka Rafinérie Litvínov

16.1.2019​
​​Písemné pokyny podle ADR ​​Písemné pokyny pro případ nehody - ADR 1.1.2019
​​Písemné pokyny podle RID ​Písemné pokyny pro případ nehody - RID​ ​1.1.2019
​Tabulka IRZ Evidence odpadů do IRZ od kontraktorů ​1.1.2018
Politika IMS Politika integrovaného systému řízení 13.12.2019
​​Směrnice 135 ​Vstupy a vjezdy do areálu UNIPETROL RPA, s.r.o., Jednotka Rafinerie Kralupy (NOVÉ) ​1.6.2020
​Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Litvínově !
​​Směrnice 316 Potrubní mosty 26.11.2018
​​Směrnice 317 Zásady protikorozní ochrany strojního a technologického zařízení 15.2.2010​
​Směrnice 338 ​Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami 1.5.2019​​
​Směrnice 343 ​Podmínky nákupu, používání, údržba a kontrola průmyslových hadic ​1.6.2019
​Směrnice 350 Technická dokumentace 8.1.2019
​​Metodika S 350/1 Požadavky na výkresovou dokumentaci izometrií potrubních rozvodů 8.1.2019
​​​Metodika S 350/2 Požadavky na zhotovení schémat toků procesu (PFS) a schémat P&ID 8.1.2019
​​​Metodika S 350/3 Seznam a struktura hodnot DCC kódu 8.1.2019
​​​​Metodika S 350/4

​Vstupní data pro tvorbu technického asset registru

Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty strojní
Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty MaR a ASŘTP
Seznamy zařízení a jejich komponent pro objekty elektro 

8.1.2019​
​​​​Metodika S 350/5

Požadavky na seznamy a popisná data náhradních dílů

Seznamy náhradních dílů

8.1.2019​
Směrnice 361 Odběry technických plynů z páteřních rozvodů na mostech 15.9.2016
Směrnice 372 Výkopové a zemní práce, terénní úpravy 30.10.2017
​Směrnice 402 ​Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací
(Dokument ruší směrnici 422 "Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací" včetně příloh)
​1.2.2020
​Směrnice 405 ​​Základní předpis pro zaměstnance v oblasti havarijní a krizové připravenosti 1.7.2016​
​​Směrnice 406 ​Elektrické zajištění zařízení pro strojní opravu 9.5.2019
​​Směrnice 407 Mechanické zajištění zařízení 6.6.2015​
​​​Směrnice 420 ​Práce ve výškách ​1.12.2018
Směrnice 422 Servis a používání dýchací techniky 30.1.2019
​Směrnice 425 Používání dočasných stavebních konstrukcí (lešení) 2​6.1.2018​
​Směrnice 427 Přenosné žebříky 1.1.2018​
​Směrnice 429

Práce v nebezpečných prostorech

(Nahrazuje S408 "​Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených nádobách a pod úrovní terénu" platnou pro Rafinérii, o.z.)

1​.8.2018​
​Směrnice 435 ​Povolení k práci ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 1 ​Povolení práce na zařízení / Práce s otevřeným ohněm / Příkaz ke svařování / Příkaz V ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 3 ​Zvláštní požárně bezpečnostní opatření ​16.7.2014
​Směrnice 435 - Příloha 4 Požární dohled 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 5 Příkladový výčet prací / Ohlašovací povinnost 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 7 ​Seznam určených zaměstnanců provádějících práce v prostorech s nebezpečím výbuchu 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 10 ​Analýza zajištění bezpečnosti při práci - JHA 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 11 Odpovědnosti a role týkající se formuláře a příloh povolení k práci 16.7.2014​
​Směrnice 435 - Příloha 17 Požadavky na rizikové činnosti 16.7.2014​
​​​Směrnice 443/1 ​​Povinnosti vyplývající z rizika sirovodíku (sulfanu) ​27.3.2018​
​Směrnice 443/1 - Příloha 1 Rozmístění IDP ​​27.3.2018​
​​Směrnice 443/1 - Příloha 12 ​Schéma - výskyt sirovodíku - bl.25 a 26 - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 13 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - bl. 24 - FCC - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 14 ​Soupis výstražných tabulek H2S - Kralupy ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 15 ​​Soupis výstražných tabulek H2S - Litvínov ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 19 Schéma - výskyt sirovodíku - flérový systém (Kralupy) ​​27.3.2018​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 20 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 1 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 21 ​​Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 2 (Litvínov) ​27.3.2018​​
​​​Směrnice 443/1 - Příloha 22 Schéma - výskyt sirovodíku - Provoz 3 (Litvínov) 27.3.2018​
Směrnice 444/2 Projektování, realizace a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí 16.7.2019 Neplatí pro Jednotku Rafinérie 
v Kralupech !
Směrnice 445, formulář 1 Propustka odpadu přes brány areálu Chempark Záluží 3.1.2020
Směrnice 445, formulář 2 Přejímací list odpadu společnosti PARTR, s.r.o.
(Platnost pro UNIPETROL RPA, s.r.o.)
3.1.2020
​Směrnice 445, formulář 3 Přejímací list odpadu společnosti PARTR, s.r.o.
(Platnost pro UNIPETROL RPA, s.r.o. - Jednotka Rafinérie Litvínov)
​3.1.2020
Směrnice 465 Povolování prací 31.10.2017
​Směrnice 477 ​Vstup a vjezd do areálu Chempark Záluží 1.2.2020​
Směrnice 694 Pohyb materiálu, propustky 1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 1

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.pdf)

Propustka na předměty, zboží a materiál z/do areálu (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 2

Permanentní propustka (*.pdf)

Permanentní propustka (*.doc)

1.6.2018
Směrnice 694 - příloha 3

Seznam převáženého materiálu (*.pdf)

Seznam převáženého materiálu (*.docx)

1.6.2018
Směrnice 704

Užívání území společnosti

3.1.2019
Směrnice 751 Informační systém pro Facility Management 25.7.2016
​Provozní bezpečnostní předpis 01 ​Kontrola a monitoring ovzduší při práci na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ 21.4.2015​
​Příručka ​Povolení k práci ​21.11.2017
​Pracovní postup PRP 3 Filtrační dýchací přístroj 1.9.2007​
​​Pracovní postup PRP 6 Oživovací kyslíkový přístroj SATURN-OXY 1.9.2007​​
​​​Pracovní postup PRP 14 Vzduchový izolační dýchací přístroj MSA AUER AIR GO ​15.3.2012
​​​​Pracovní postup PRP 16 Poplachová výstraha MSA AUER MOTIONSCOUT ​​15.3.2012
​​​​​Pracovní postup PRP 20 Vzduchový dálkový izolační dýchací přístroj - MSA DSL-P 7​.4.2014​
​​​​​​Pracovní postup PRP 21 ​Práce na trakčním vedení vlečky a v jeho blízkosti ​9.4.2017​
​Seznam N norem Seznam N norem (NOVÉ) 24.2.2020
​N normy - externí firmy​ Pravidla pro poskytování norem externím firmám ​---​
​​
 

 N normy

 
  
  
N13841.pdfN13841
N13841-ZL.pdfN13841-ZL
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL